Bildgalleriet

De nyaste bilderna är alltid överst.
Fredag 10:e maj 2019. Ola bekämpar mossan. Foto: Hans Blomberg.
Lördag 25:e maj 2019. Arbetsdag i Lakvik, slipersbyte på sjöspåret. Foto: Kurt Djurström.Äldre bilder
Tisdag 29:e september 2012. Kurt kollar upp en växel vid banbygget mot Påstorp. Foto: Hans Blomberg.Tisdag 29:e september 2012. Lennart och Kurt baxar spåret mot Pålstorp. Foto: Hans Blomberg.
Tisdag 29:e september 2012. Kurt skarvar samman rälerna i spåret mot Pålstorp. Lennart står bredvid och assisterar.
Foto: Hans Blomberg.
Lördag 12:e september 2012. Kurt grundmålar ena boggien till Kvarnsvedenvagnen. Foto: Urban Svenvik.
Lördag 12:e september 2012. Bengt S vid snickarboden. Porten på plats, lister målade. Foto: Urban Svenvik.
Lördag 12:e september 2012. Bromsblocken till "A.Dahl" är slitna, Tommy pekar på ett av dem
som han tagit bort. Samtliga bromsblock ska ersättas med nya. Foto: Urban Svenvik.          
Lördag 5:e september 2012. Konduktören Hans och Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson i samspråk
vid Ristens station under Östgötadagarna. Foto: Urban Svenvik.                                                                 
Lördag 5:e september 2012. Växling vid Ristens station. Foto: Urban Svenvik.
Lördag 5:e september 2012. Tommy, en leende lokförare. Foto: Urban Svenvik.
Lördag 5.e september 2012. Bengt S har satt även högra porthalvan på plats på snickarboden. Så även låset.
Foto: Urban Svenvik.
Lördag 15:e augusti 2012. Tommy och Kurt diskuterar cylinder och bromsbackar på "A.Dahl". Foto: Urban Svenvik.
Lördag 15:e augusti 2012. Bengt S sätter ena dörrhalvan på snickarboden. Foto: Urban Svenvik.
Lördag 15:e augusti 2012. Roger jobbar med Bergmanloket. Foto: Urban Svenvik.
Tommy och Lennart vid pannan till "K.G.Kindgren, fyrboxen på pannan ska repareras, även byte av tuber ska göras.
Foto augusti 2012: Urban Svenvik.
Lördag 15:e augusti 2012. Tommy har monterat dit nytt sandrör på "A.Dahl". Det som återstår är krökningen mot hjulet. Foto: Urban Svenvik.
Söndag 9:e augusti 2012. Miljöbild på Lakviks stationsområde. Foto: Urban Svenvik.
Söndag 9:e augusti 2012. Roger smörjer ångloket "A.Dahl" inför sommartrafikens sista trafikdag.
5:e och 6:e september kör vi på Östgötadagarna.   Foto: Urban Svenvik.                                 
Söndag 9:e augusti. Sista sommartrafikdagen. Besökarna avnjuter en årets få soldagar på vår badplats vid Risten.
Foto: Urban Svenvik.
Lördag 1:a augusti 2012. Karl-Inge och Bengt S jobbar med fodret och portkarmen på Snickarboden.
Foto: Urban Svenvik.
Lördag 1:a augusti 2012. Jan passar på med smörjkannan när tåget gör uppehåll vid Ristens station.
Foto: Urban Svenvik.
Lördag 1:a augusti 2012. Miljöbild på Lakviks stationsområde. Tåget gör uppehåll mellan av och påstigande.
Foto: Urban Svenvik.
Lördag 1:a augusti. Lennart bjuder på skjuts med tryckluftloket "Långban". Loket kommer från Långbans gruva
i Värmland. Det är populärt både bland barn och vuxna, att ta en tur med loket. Här med malmvagn påkopplad.  
Foto: Urban Svenvik.
Lördag 1:a augusti. Vi har en liten lekplats för småttingarna, med gungor, klätterställning och liten kiosk
där de kan leka affär. Alldeles vid sidan av utomhus fikaplatsen.     Foto: Urban Svenvik.                          
Lördag 1:a augusti 2012. Ett par småttingar kör med Briotåg. Foto:Urban Svenvik.
Fredag 31:a juli 2012. Bild från fredagens röjning av banan. Foto: Hans Blomberg.
Lördag 25:e juli 2012. Bengt S sätter fönsterfoder runt fönstren i snickarboden. Foto: Urban Svenvik.
Lördag 25:e juli 2012. Lokpersonalen i arbete. Roger och Jan. Foto: Urban Svenvik.

Lördag 25:e juli 2012. Konduktören Urban och bromsaren Karin i samspråk. Foto: Sven Hellerström.
Lördag 11:e juli 2012. En del av cafepersonalen. Mary, Kerstin och Arja. Foto: Tommy Andersson
Lördag 27:e juni. Risten, badstranden. Det är populärt att ta tåget till Risten för att bada och sedan ta
nästa tåg tillbaka till Lakvik.   Foto, taget från stationshuset: Hans Blomberg.                                      

Lördag 27:e juni 2012. Lennart jobbar med "Qvasthilda". Foto: Hans Blomberg.
Lördag 27:e juni 2012. Hasse och Lennart i samspråk vid ett av dieselloken. Foto: okänd besökare.