Koordinater för GPS: Lat 58° 18,312' Long 16° 01,361'     eller     Lat 58° 18' 18,72" Long 16° 01'21,66"