Hänt sen sist                      
Lördag 25:e januari 2020 Idag tog vi tillvara räls från "handikappspåret" för användning vid Pålstorp.Dessutom såg Tommy
              och Bengt till att växelkryss för växlarna kom på plats.

Lördag 18:e januari 2020 Ola har fortsatt att slipa skarvjärn. Lennart H och Hans har fyllt i potthål och lergropar på vägen
            vid vagnhallen, samt Järnvägskorsningen i Lakvik, liksom infarten till magasinet och Lennart Thor (ursprungliga
            stationshuset). Handikappspåret har preparerats för upprivning. Freddie har rensat det mesta av sträckan från torvor
            och växtlighet. Den urspårade gruvvagnen/tippvagnen har sats på spår och rullats bort. Rälerna ska sedan läggas in i Pålstorp.
            Även ånglok nummer 3 blev behandlat igår av Kurt. Det är viktigt att nu sköta om det ordentligt så att vi i alla fall har ett
            ånglok i sommar (ånglok nummer 2 "A. Dahl" kommer inte att bli färdigt till sommaren).

Lördag 4:e januari 2020 Man arbetade i Pålstorp och Lakvik med transport av skarvjärn (slipade till Pålstorp och
              oslipade till verkstaden) samt transprter inklusive sortering m.m. av räler och växeldelar med hjälp av loket "Pålstorp"
              som fick nyttig vintermotion. Nyttig, god och stärkande var även Lenas grönkålssoppa.

Onsdag 10:e december 2019. Ola arbetade med slipning (rundning) av skarvjärn till Pålstorps växlar,
            medan Hans förhoppningsvis försvagade busktillväxt i Ekobacken genom att klippa bort årsskotten.
            Lennart inspekterade och sorterade delar till Ljunggrensloket, samt mätte axel- och gaffelavstånd på Baronvagnarna
            så att svarvningen ska bli rätt. Dessutom lastade han sin SAAB med delar till luftloket vilka ska lackeras.
            Dessutom har han transporterat ner föreningens traktor för komplettering av skopa m.m. på plats i Lakvik.

Lördag 7:e december 2019. Sommarvagnarna flyttade in under tak. Kompressorvagnen flyttad till På"lstorp.
                            RLJ 12 Qvasthilda fick avgasröret monterat. Skarjärn avfasade. Ärtsoppa med julkorv intogs.

Lördag 30:e november 2019. Tommy och Adde började jobba med Ljunggrensloket och planerade reparationer på Maffeiloket.
                              Se även Bildgalleriet

Onsdag 13:e november 2019. Bushövningar med Ola, Freddie och Hans som aktörer. Nu är både banken och skärningen utmed
                        "Ekobacken" och ut mot sjön friserade. Några enstaka träd och mindre buskar får dock stå kvar så att
                         terrängen inte blir alltför snaggad. Utsikten mot sjön för våra passagerare är emellertid nu ännu bättre.

Fredag 1:a november 2019. Bengt gjorde nya trappsteg till magasinets huvudingång. Han använde stumpar som blev över från
                        reparationen av stationshusets huvudtrappa.

Lördag 26:e oktober 2019. Kurt klippte löv och gräs med trädgårdstraktorn. I övrigt, se bildgalleriet.

Lördag 19:e oktober 2019. Dagens arbetsstyrka bestod av Freddie, Bengt, Lennart, Adde, Klas och Kurt.
                    Vad som blev gjort: Avlastning och sortering av räls. Transport av räls från norra och södra rälsupplaget till spårbygget
                    vid Pålstorp samt utläggning av räls på Pålstorps blivande bangård. Bengt fortsatte med arbetet med trappan vid Lakviks
                    stationshus samt bytte lysrör i gamla vagnhallen. Man städade även av Baronvagnen.