Hänt sen sist                      

Lördag 30:e november 2019. Tommy och Adde började jobba med Ljunggrensloket och planerade reparationer på Maffeiloket.
                              Se även Bildgalleriet

Onsdag 13:e november 2019. Bushövningar med Ola, Freddie och Hans som aktörer. Nu är både banken och skärningen utmed
                        "Ekobacken" och ut mot sjön friserade. Några enstaka träd och mindre buskar får dock stå kvar så att
                         terrängen inte blir alltför snaggad. Utsikten mot sjön för våra passagerare är emellertid nu ännu bättre.

Fredag 1:a november 2019. Bengt gjorde nya trappsteg till magasinets huvudingång. Han använde stumpar som blev över från
                        reparationen av stationshusets huvudtrappa.

Lördag 26:e oktober 2019. Kurt klippte löv och gräs med trädgårdstraktorn. I övrigt, se bildgalleriet.

Lördag 19:e oktober 2019. Dagens arbetsstyrka bestod av Freddie, Bengt, Lennart, Adde, Klas och Kurt.
                    Vad som blev gjort: Avlastning och sortering av räls. Transport av räls från norra och södra rälsupplaget till spårbygget
                    vid Pålstorp samt utläggning av räls på Pålstorps blivande bangård. Bengt fortsatte med arbetet med trappan vid Lakviks
                    stationshus samt bytte lysrör i gamla vagnhallen. Man städade även av Baronvagnen.

Lördag 5:e oktober 2019. Det "flyter på". Vi jobbar både norrut mot Backasand och söderut vid Pålstorp.

Lördag 7:e september 2019. Mycket tid har ägnats åt planering av och arbete växeldelar och räler i Pålstorp. Dessutom har
                        nyutväxta skott på tidigare nedtagna träd och buskar utmed linjen bekämpats. Kurt har även snyggat upp området
                       med grästrimmer. Också städning och utrensning i biblioteket har utförts av Gert och Tommy Mourath.

Lördag 31:e augusti 2019 Arbete pågår i Pålstorp för utbyggnad av bangården.

Lördag 10 - Måndag 12 augusti 2019.   Lennart städade och gjorde diverse jobb med växeldetaljer. Adde arbetade med ångloket.

Lördag 3:e augusti 2019   Bengt slutförde elinstallationen i smörjgropen. Dessutom guidade han några besökare i vagnhallen.

Lördag 27:e juli 2019   Bengt hade arbete med förberedande installation för förbättrad belysning i smörjgropen.
                    Lennart satte upp hyllor i verkstan och röjde undan på en bänk. Han städade också övervåningen i Lakviks stationshus.

Söndag 14:e juli 2019   Stor tillströmning av resenärer hela dagen. Ibland blev det lite väntetider för de som ville åka efter ångloket,
                  men detta togs med gott mod, det finns ju annat att göra i Lakvik medan man väntar. Vi körde också ett extratåg för en
                  förbeställd grupp som kom med buss. Dessutom hade vi gruppbesök av både SJK i Östergötland och en Jaguarklubb.

Torsdag 11:e juli 2019   Adde monterade ny plåt i asklådan på ångloket "Lakvik".

Lördag 6:e juli 2019.   Läckage på nivåglaset på ånglokets panna resulterade i dieseldrift. Men Tobias och föreningskamraten
                 Adde avhjälpte felet efter trafikens slut. Så det blev ångdrift på söndagen, så även nästa veckohelg.

Fredag 28 juni 2019.   Karin röjde buskar vid infarten till Ristens station och börjat slå banvallen. Har även städat dasset inför trafikdagarna.

Onsdag 26 juni 2019.   Peter och Carl-Åke röjde en del sly samt igengrävning och hopskruvning av slipers. På sjöspåret blev nio slipers utbytta.

Tisdag 11 juni 2019.   Arbetsdag med slipersbyte.

Lördag 8 juni 2019.   Arbetsdag med slipersbyte och gräsklippning.

Lördag 1 juni 2019.   Styrelsemöte.

Fredag 31 maj 2019.   Fortsatt kurs typutbildning ång- och diesellok. Reparation av trimmer.

Torsdag 30 maj 2019.   Kurs typutbildning ång- och diesellok, översyn på vagnarna RLJ 3 och RLJ 11 samt på vagnarna CNo 100 och CNo 103.
                      Montering av motorhuven på RLJ 12 Qvasthilda.     Gräsklippning.

Lördag 25 maj 2019.   Arbetsdag med sopplunch och slipersbyten.

Fredag 24 maj 2019.   Ångloket RLJ 3 "Lakvik" godkänt vid kallbesiktningen.

Lördag 18 maj 2019.   Utbildningsdag grundkurs för lokförare.

Tisdag 14 maj 2019.   Nybys insprutningspump monterades och loket provkördes. Om inget oförutsett inträffar, kan vi använda loket till sommarens trafik.

Söndag 12 maj 2019.   Hänt i veckan.
        Torsdag: årets första gräsklippning
        Fredag: Fredde bytte slipers i spåret mot Backasand, Hans och Ola snyggade till bangården framför stationshuset.
        Lördag: Arbetsdag med sopplunch. Ägnades huvudsakligen åt slipersbyte mellan Lakvik och Rosenhill. Adde justerade remdrivningen på Pålstorpsloket.