Ritningar på några av RLJ:s lok
Ritningarna tagna ur gamla nummer av vår medlemstidning "Spåret" och ritade av "Pogo" (Per-Olof Olofsson).

RLJ 1 "K.G.Kindgren"


RLJ 2 "A.Dahl"


RLJ 3 "Aspa Bruk"


RLJ 10 "Långban"


RLJ 13 "Pershyttan"