RLJ:s styrelse
Ordf. Gudrun Thorslund tel. 070-681 01 33
V. Ordf. Hans Blomberg tel. 0144 - 220 70
Kassör Jan Granat tel. 070-654 91 22
Sekr. Bengt Svanström tel. 013 - 14 72 97
Ledamot Lennart Holm tel. 070-730 10 16
Ledamot Anders Dahl tel. 021-136 00
Ledamot Erik Gunnarsson tel. 070-382 85 66
Suppleanter
Tommy Andersson tel. 076-631 28 24
Freddie Andersson tel. 070-350 71 98
Valberedning
Kurt Djurström tel. 073-291 01 24
Mary Johansson tel. 0120-601 51
Suppleant
Alexander Elton


Övriga befattningshavare
Banavdelning
Hans Blomberg Tel. 0144 - 220 70
Lennart Holm Tel. 070 - 730 10 16
Maskinchef
Alexander Elton Tel. 070 - 398 36 37
Fastighet
Lennart Holm Tel. 070 - 730 10 16
Trafikchef
Klas Eriksson Tel. 070 - 600 26 96
Cafe
Lena Djurström Tel. 0120 - 601 24
Sponsorer
Gert Ekström Tel. 073 - 679 37 16
Webansvarig
Urban Svenvik Tel. 070 - 338 71 51
Facebook
Kurt Djurström Tel. 073 - 291 01 24
PR-ansvarig
Karin Södergren Tel. 070 - 721 41 72
Redaktörer
Gert Ekström Tel. 073 - 679 37 16
Tommy Mourath Tel. 070 - 537 17 45
Arkiv
Bo Norrgård 070 - 258 32 59
Marin
Lars A Nilsson Tel. 073 - 061 66 02
Modelljärnväg
Hans Blomberg Tel. 0144 - 220 70