Banarbete foto Hans 2017-18 arkiv

Banarbete foto Hans 2017-18 har gått över till ”Hänt sen sist”.

*

Här kommer några bilder från de senaste RLJ-aktiviteterna (den 20 april)

Dåliga sliprar i vagnhallsspåret är på väg att bytas ut.
Brädor m.m. framför vagnhallen har städats bort
Lennart H har med tryckluft effektivt rensat vägövergångarna från vintergrus m.m. På bild 002 ses kompressorvagnen.
Klas E och Hans B har besiktigat banan och markerat ett mindre antal icke godtagbara sliprar för näraliggande utbyte.
PS. Tommy A arbetade i verkstaden med bland annat Ljungloket samt Aspans växellåda. (dock ingen bild från verkstadens dunkel).
***
Ola och Hans har här påbörjat busk- och trädröjning i ekobacken
Här är det fullt röj.
Mot slutet av arbetspasset har sikten klarnat och ved samt ris ligger i sorterade högar.
Kurt arbetade med att finna delar till saknad buffert på JGJ 150.
Huvudspåren i vagnhallen slutmonteras av Klas, Freddie och Lennart.
Även mittenspåret för uppställning av mindre fordon i vagnhallen byggs färdigt.

Efter slutarbetet med vagnhallens huvudspår ställdes flera fordon in under tak. Då fick även luftloket lufta sig med hjälp av mänsklig skjutkraft.
***

Från expedition till Hok och Granbäckens Varv och Maskin där en positiv Sune Haraldsson tog emot både Lennart, Hans Blomberg och ett hjulämne. Vi har nu begärt in offert på bearbetning inklusive svarvning av 8 tidigare gjutna hjul till baron- och markisvagnen (gjutna på Åke Asphs initiativ).

På bilderna ses ett av de obearbetade hjulen på väg till Granbäcken, Sune Haraldsson vid sin rejäla svarv samt bangård vid en närbelägen torvmosse (ett litet extrabesök).

Några ögonblicksbilder från Lakvik (20 januari). Allt ser vinterlugnt ut, men bakom stationshusets väggar pågick ett både konstruktivt och trevligt styrelsemöte.

Spår i snön

*

Här kommer en liten kollektion av bilder från Lennarts och mitt arbete i vagnhallen den 12 januari.

Arbetsuppgift 1 var att skarva ihop det nyinlagde vagnhallsspåret med det inre gamla spåret. En del arbete återstår.

Arbetsuppgift 2 var att lägga mittenspåret för småfordon Ungefär hälften hann vi med.

*

RLJ-arbetena ( 3 januari).

Jan Granath och Freddie Andersson hjälps åt att dra fast de första skarvbultarna på det andra spåret i gamla vagnhallen.

Freddie och Lennart justerar och spikar vagnhallsspåret

Nästan hela det andra spåret i gamla vagnhallen är här justerat och spikat.

Alla ånglok inklusive den renoverade Ljunggrenspannan står nu under tak och på nytt torrt underlag.

Kortkubb har också körts in i vagnhallen för att läggas under ett tredje mittenspår för mindre rullande materiel. 

*
*
11 December

Ljunggrenspannan är nu i Lakvik!

Det andra spåret i gamla vagnhallen är nu under återuppbyggnad efter att grävfirman igår avslutat sin insats – Denna gång byggs spåret på säker grund med markisolering och dräneringsgrus. Dessutom har nu även denna äldre del av vagnhallen fått utvändig dränering.

Tack alla som varit delaktiga och då inte minst Lennart Holm som flera dagar gått skift som arbetsledare med mera i och omkring hallen!

Här är också ett par bilder från arbetet med ångpannan i våras. Nu före transporten till Lakvik har den dock blivit svarmålad – men dess mycket goda rykte står sig fortfarande (Det blev alltså varken någon rosa eller ljusblå kulör).

*
2 december.
Kurt har gjort en genomsågande insats så nu finns det bara
ett fåtal långkubb kvar vid vägövergången – men däremot rejäla staplar med kortkubb (130 långa och passande till vår bana) som
ska tranporteras till upplag på annan plats.
*
Dagens arbete i Lakvik (23 nov)
Långkubb transporterades från Lakvik till Pålstorps blivande station (med hjälp av loket Pålstorp), där de lastades över till arbetsspårets tralla. Därefter kördes de bort till upplag vid platsen för kommande växel 2. Freddie A, Lennart H och Hans B var involverade i torsdagens transportlag och växelplanerande.
 Växeldelar inventerades.
 Utlagda sliprar justerades med hjälp av rödvita riktpinnar.
 Två lass ris från höstens buskröjning kördes till brännplatsen vid sjön.
 Kurt kapade långkubb (från en a 2,60 m till två a 1,30 och därmed passande till vår spårvidd).
*
10 november i Lakvik.
Baronvagnens underrede har nu ändrat riktning efter ett långt
liv i marknära läge. I framtiden kommer RLJ-besökare att lättare
kunna studera 1850-talets grundkonstruktioner av personvagnar.
Ett par ljusspottar kommer också att underlätta för underredet
att få uppmärksamhet.
Kapning av kubb för både spår och destruktion fortsatte.
*
Torsdag den 19 oktober gjorde Kurt, Freddie,
Lennart och Hans följande insatser för RLJ:
*
1. Skarvjärn till bangården inventerades och sorterades.
Skarvjärn till rälerna räcker med största sannolikhet, men
en brist upptäcktes då det gäller skarvjärn (gärna lite längre)
till växlarna med hålavstånd (cc-mått) på 120 – 125 mm.
Kan någon hjälpa oss / tipsa oss om sådana?
*
2. Uttjänta sliprar från både gamla vagnhallen och upplag
kapades, lastades och transporterades bort för destruktion.
*
3. Specialtillverkade upphängningsjärn till baronvagnens
underrede (att hängas upp som förevisningsobjekt)
hämtades från verkstad.
*
4. Utemöblerna ställdes under tak.

*

11 oktober i Pålstorp

Olle Långström lägger ut sliprar med hjälp av trallvagnen på arbetsspåret.

Arbetsspåret förlängdes

Här ses dagens utlagda sliprar.

Ronald kapar en räl så att vi ska kunna binda ihop växeln med det tidigare lagda spåret.

Ett par vagnar med ris kördes till brännplatsen vid sjön.
Dessutom lastades mindre stockar för transport till
vedförrådet på bangården.

*

Torsdagen 5 oktober var vi 5 aktörer (Klas, Kurt,
Olle Långström, Freddie och Hans) som bland annat kapade
slipers (både för byggnationen i Pålstorp och för destruktion)
transporterade slipers och flyttade vagnar, demonterade
ångloksrörelse och ångrör, bockade räler (för anslutning till
Pålstorpsväxeln).

Olle Långström bockar räler Freddie sorterar sliprar för destruktion respektive
användning i gamla vagnhallen

*

Banarbetet feb 25 sept
3 bilder Olle Långström

*

Här kommer lite information om den aktuell sluttampen av pannrenoveringen i Mariestad (Ljunggrensloket KG Kindgren).

Masma AB har renoverat pannan förutom slutpressat tubändarna eftersom de inte hade så små tubpressar. Därför tog Lennart kontakt med museibanan i Ohs bruk (i närheten av Värnamo). De var villiga att låna ut en press så min fru Birgitta och jag åkte för en kort tid sedan till Ohs. Med hem fick vi två tubpressar (se bild) med lite överlappande dimensioner för säkerhets skull. Nu ska jag bara distribuera dem till Mariestad och Masma AB så att man där kan slutföra arbetet. Det allra sista arbetsmomentet, som är målning med värmebeständig svart färg, får vi sedan stå för själva – Är du intresserad av att då vara med på denna slutetapp av pannrenoveringen i Mariestad så hör av dig (bland annat intressant att bese Masmas anläggning med olika större pannor).

*

Igår den 10e sept. hade vi besök av 12 trevliga gotlänningar.
Dessutom arbetade Freddie, Lennart och undertecknad med att spika färdigt det östra vagnhallsspåret och att sedan ställa
in tre fordon på det.

Här kommer lite ”senaste nytt” från RLJ.

Torsdag den 31 augusti kördes ett extratåg (diesel)
för ett trevligt sällskap från Ukna.

Buskarna (och delvis träden) till vänster om (öster om)
spårsträckan som syns på bilden är nu fällda med motorsåg
och Mo-vagnen 150 från JGJ var minst sagt risig när den kördes
fullastad till brännplatsen vid sjön. Dessutom har de sista
rälsbitarna till östra vagnhallsspåret transporterats upp till
bangården för bearbetning och iläggning så att vagnar
snart åter kan köras in på detta spår.

*

Från arbetet den 16 augusti

Det östra spåret i vagnhallen är snart färdigspikat..

Här byter Lennart växellådsolja på loket Pålstorp – speciellt urtappningen är en något besvärlig operation.

Hans var motorsågsoperatör och röjde buskar utmed linjen i skärningen söder om stationen samt delade normalspårsslipers.

Freddie fortsatte rödfärgningen av magasinets västra långsida.

*

Banarbetet i Lakvik.fredag 4 augusti

*

30 juli, dagens verksamhet och trafik

*

Bilder från onsdagens (12 juli) vagnhallsarbeten.

 

*

Nu är även banförlängningen besiktigad
och godkänd fram till denna punkt.

Här sorteras sliprar i olika fraktioner. En del sliprar
kapas också i lämpligare längder.

 

Så här ter sig den nytillverkade cafédisken och beredningsbänken. Målning återstår. Tack vare Lennarts snickarkontakter har föreningen nu fått en både vacker (notera även kulfötterna) och praktisk kompletterande caféinredning.

*

Bilder från fredagen den 12 maj. Nu sträcker sig åtminstone halva infartsväxeln i Pålstorp ytterligare en rälslängd in mot den blivande bangården. Dessutom har slänten vid denna växel befriats från buskar och de flesta träden så att sikten blivit fri.

*

Den 6 maj. Rallarna denna dag var Lennart, Freddie, Kurt och Hans med Bengt som extra rallare när växelbitarna i Pålstorp skulle flyttas.

En av cylinderkolvarna till luftloket Uno. Kolvarna ligger i oljebad för att bli lite ”smidigare”.

En del av buskröjningen vid Rosenhill och Pålstorp. Tanken är att röjningen ska dels öka sikten ner mot Risten dels minska mängden löv i spåren. Dessutom framställs lokved som biprodukt

De bastanta pusselbitarna till växel 1 i Pålstorp börjar ”falla” på plats.

Slipersbyten i Rosenhill

*

Bilder från gårdagens rallarövningar den 28e april. Bilderna på Bengt Svanström visar hur han snickrar på lådorna till den lilla bromsvagnen från KLJ. Den stora lådan ska dölja den inte alltför vackra vattentanken medan den lilla lådan framför ska bli säte för bromsaren. Övriga bilder visar bytet av totalt 16 sliprar under spåret norr om bommarna (under totalt två arbetsdagar). Dessutom rensades och smordes alla viktigare växlar. Freddie, Lennart, Kurt samt Hans var rallarna.

 

*

Det är de blästrade och nylackade hjulaxlarna till luftloket Uno
som lyser grant i vårsolen. De vårlika axlarna är de först åtgärdade delarna som Lennart hämtat till detta vårt andra, icke luftiga utan synnerligen verkliga, luftlok. På tur för nästa tur står nu underredet som är under liknande behandling i Finspång. Underredet blir grått men koppelstänger och liknande rörelse blir gröna. Vissa mindre detaljer som smörjlock blir röda. Lufttanken blir också grå men med gula gavlar. Efter grundlig undersökning har denna nyans hittats under färglagren. Det hela blir säkert en färgstark skapelse. Därefter kommer den runda stora lufttanken att få känna på Finspångsluft.

Bilder från den 10 feb.
Byggande av permanent spår i vagnhallen.

Häng- och stuprännorna är nu på plats
( magasinet och snickarboden). De inte bara skyddar
byggnaderna mot regn och rusk utan de är även dekorativa.rlj-februari-2017-002

  rlj-februari-2017-010

Detalj bild som avslöjar hur välgjord dräneringen
och fuktisoleringen nu är  runt stationshuset.

rlj-februari-2017-006

När Ljunggrenslokets underrede drogs ut brast en av rälerna
på det klena provisoriska spåret, så att främre axeln spårade ur –
men med hjälp av en så kallad ankfot var hela underredet snart
”på banan”. Nu står hela härligheten betydligt mer lättåtkomligt
när pannan kommer från Mariestad.

rlj-februari-2017-046

rlj-februari-2017-042

rlj-februari-2017-044

 Nu byggs ett permanent rejält uppställningsspår i den
inre delen av vagnhallen (den nya delen). Här ses Klas med en
transport an normalspårsslipers till detta spår. Lördagens övriga
aktörer var Freddie, Kurt, Lennart och Hans. Välkommen med
nästa gång vi bygger på detta spår.

rlj-februari-2017-047

Trafikchefen Klas växlar här hela tre täckta personvagnar/vagnkorgar
(det fina vädret tillät oss denna manöver) för att ge plats i vagnhallen –
hittills en ovanlig syn på RLJ, men en framtidsvision.
Freddie sköter den nysmorda växeln.

rlj-februari-2017-026

rlj-februari-2017-051

Baronvagnen gör sig väl i vårligt motljus.

rlj-februari-2017-025

*

Här kommer en rapport samt bilder
från arbetsinsats i Lakvik 31 jan

Underredet till luftloket Uno lastades och transporterades till
Finspång för blästring och målning. Erik i Valsinge hjälpte oss
denna dag på olika sätt med lyft och lastningar. Tack för de
välbehövliga insatserna!

rlj-31-jan-2017-002 rlj-31-jan-2017-003

Här lyfts och flyttas växeldelarna (Pålstorpstorpsväxlarna) för att
betydligt lättare kunna mättas och sorteras på den rymliga och
gräsfria parkeringsplatsen vid snickarboa.

rlj-31-jan-2017-006 rlj-31-jan-2017-007

Grusvagnen fylls så att vi kan fortsätta grusningen
när vädret och tjälen tillåter.

rlj-31-jan-2017-012 rlj-31-jan-2017-015

Hans B körde också motorsåg så att buskagen söder om Lakvik
minimerades, vilket ökar sikten både för lokförare och passagerare.

rlj-31-jan-2017-020

*

Här kommer ytterligare några bilder från
arbetet i igår söndagen 22 januari.

Bild på den fina manskapsvagnen eftersom den var
ute på bangården så man kunde se hela, dels bild med
fortsättning på bearbetning av växeldelarna till Pålstorp
(rostiga bultar skärs av med gas).
lakvik-22-januari-012

lakvik-22-januari-024 lakvik-22-januari-026

*

Pannrapport 19 jan

Besöket hos Masma idag var verkligen positivt – dels är
pannan i gott skick, ja, mycket gott skick med undantag
för den inre fyrboxens nedre del, dels händer det nu
mycket och dels blev vi mycket väl bemötta.

Idag arbetade 3 – 4 man med Ljunggrenspannan.
De började just idag med att skära av tuberna inifrån för
att sedan kunna slå ut tubstumparna genom gavlarna.
Dessutom arbetade de med att skära upp fyrboxens
innerplåtar i mindre bitar som de sedan kunde lyfta ut.
Man kommer närmast att skicka en del av en sådan
plåt till materialprov så att de nya plåtarna
blir av samma materialtyp m.m.

Här skärs de gamla tuberna av.

a%cc%8angpannan-045

a%cc%8angpannan-018

Ungefär hälften av den inre fyrboxplåten
som ska bort har här avlägsnats.

a%cc%8angpannan-006

Hela pannan är blästrad (gjordes när pannan var i Halland).
vilket upplevdes som positivt av Masmas personal.

a%cc%8angpannan-057

Lennart visar här den gotländska pannstenen
på de borttagna inre plåtarna från fyrboxen.

a%cc%8angpannan-060

a%cc%8angpannan-061

Här ses några av de bultar som också åtgärdas.
– samt miljöbilder.

a%cc%8angpannan-028

a%cc%8angpannan-058

a%cc%8angpannan-024

*

Bilder med kommentarer från den soliga 28 december 2016

rlj-december-2016-015

rlj-december-2016-016rlj-december-2016-001

Transport av vagnvåg för 600 mm spårvidd från Lennart Holms förråd till Lakvik. Ursprungligen kommer vagnvågen från panncentralen vid Birgittas sjukhus (BS) där Lennart räddade den.

rlj-december-2016-012

Kurt ägnade arbetsdagen åt fortsatt målning av Kvarnsvedenvagnens underrede. Nu har också de två nytillverkade rullarna till den andra boggin levererats. I förgrunden syns en av dessa boggirullar.

rlj-december-2016-017

Karin, Klas, Lennart och Hans lade kraft på att fortsätta med rensning och städning av bangården. Bland annat flyttades två reservportar från marken och upp på en godsvagn från JGJ varefter den täcktes med en ”press”.

rlj-december-2016-019

En annan tyngre aktivitet var interntransport av 20 normalspårssliprar från upplag till södra gaveln på vagnhallen för senare användning till upprustning av hallens uppställningsspår och golv.

rlj-december-2016-026

Även test av kompressor med tryckluftsverktyg för urdragning av skruvbefästningar på normalspårsslipers stod på dagordningen.

rlj-december-2016-025Efter olika rensningsinsatser, inte minst den 28 december, är bangården väster om vagnhallen nu betydligt mer representativ.

*

Banarbetsdagen onsdagen 21 september.
Aktiviteten var hög med både spikning och stoppning runt grusvagnen. Dagens banaktörer var Freddie A, Kurt D, Alexander E, Klas E, Jan G, Lennart H och Hans B

rlj-21-september-007rlj-21-september-009

Alexander och Freddie har fått upp ångan ordentligt med spårspikningen.

rlj-21-september-006

Rälsmätning är också en viktig del av banarbetet”.

rlj-21-september-013

 Lena försåg rallarlaget med välsmaklig energi. Till lunch och eftermiddagspasset hade vi besök av en reporter från lokaltidningen Åkerbobladet..

rlj-21-september-012

Här ”flucktas” spårläget in.

rlj-21-september-010

Lastning och transport av räls är ett annat moment som ingår i banarbetet.

rlj-21-september-016 rlj-21-september-019

Städning som här bortforsling av slipersvrak efter tidigare banarbeten stod också på dagordningen.

rlj-21-september-015

Den nystoppade sträckan provkörs.

rlj-21-september-020

***

Banarbete 31 maj

RLJ 31 maj 003Ångloket eldas på inför dagens abonnerade ångtåg.

RLJ 31 maj 011 Lennart kör ner grusvagnen till Rosenhill för lastning.

RLJ 31 maj 021 Så här fin blev grusvagnens plattform efter Lennarts förnyelse av trägolvet.

RLJ 31 maj 018Här har även bromsskorna kommit på plats bakom grusvagnen.

RLJ 31 maj 022 Grusvagnen förses även med kedja och hänglås – helt enligt säkerhetsreglerna.

*

Banarbete den 13 maj.

RLJ 13 maj 013Både hägg och syren förskönar nu järnvägen ytterligare.

RLJ 13 maj 002Lennart, Kurt och Hans var dagens rallare (13 maj). Nu  är RLJs bansträcka 20 meter längre (med grundspikad räls). Vill du vara med om att förlänga järnvägen? Hör då av dig till Hans hanblqlj@gmail.com eller 0144 -220 70.

RLJ 13 maj 004”Sehr schön” är det när man nu före den totala lövsprickningen ”ser sjön” från den nygamla bansträckningen.

RLJ 13 maj 022Nu hamnar hållplatskuren i Rosenhill allt längre från spårslut

RLJ 13 maj 003Lennarts förborrning av boksliprar är en helt nödvändig förutsättning för att det sedan ska gå att spika i det hårda träet.

*

Bilder från den 26 april´s arbete

Flera småbesvärliga slipersbyten i växlar genomfördes. Även mekaniska växelfel åtgärdades av Lennart, Kurt och Hans.

april2016006 24april2016-008

På bangården rullade en KLJ- vagn framför och en NAJ-vagn bakom loket Pålstorp efter arbete på personvagnen.

24april2016-012

*

Dagens 19:e aprils bildskörd från slipersbytena vid RLJ. med Kurt, Lennart och Hans som aktörer.

Kurt och Lennart ses här i intensiv aktion med slipersbytena.
Kurt och Lennart ses här i intensiv aktion med slipersbytena.

 

RLJ19april2016344
Detta är något av restprodukterna (Ja, det är verkligen resterna av tre och inte två sliprar)

.

RLJ19april2016348
Sommaren är på väg eftersom Lennart och Kurt nyss låtit täckelset falla från trädgårdsmöblerna.

*

 I dag den 8:e april var vi totalt fem banarbetare.
Dessutom målade Karl-Inge snickarboden invändigt,
(i tilltalande ljusgul färg).  RLJ8april012

WP_20160408_001

RLJ8april013

RLJ8april015

IMG_1348 IMG_1347 IMG_1345 IMG_1344  WP_20160408_005 WP_20160408_009

 

Idag 23 mars var totalt  följande sju personer aktiva på banan:
Alexander, Jan, Klas, Kurt, Lennart, Ronald och Hans (bakom kameran).

Lakviki23mars2016020
Så här fin blev en av de nya sliprarna på plats som ersättning för en mindre fräsch föregångare .

 

Lakviki23mars2016022
Trallen går efter väl genomfört arbete.

 

Lakviki23mars2016002
Också personvagnen NAJ 1 gynnades av en arbetsinsats med plattformarnas räcken/grindar.

 

Grusvagnen hämtades i Backasand
Grusvagnen hämtades i Backasand

 

Tryckluft från den järnvagnsbaserade kompressorn användes effektivt för att rensa vägkorsningen vid Lakvik från grus och andra vinterrester.
Tryckluft från den järnvagnsbaserade kompressorn användes effektivt för att rensa vägkorsningen vid Lakvik från grus och andra vinterrester.

 

Här tas en välbehövd paus vid Rosenhill.
Här tas en välbehövd paus vid Rosenhill.

 

Lakviki23mars2016015

.

Två slipers byts i Rosenhillsväxeln.
Två slipers byts i Rosenhillsväxeln.

 

Växeln rensades även från löv och annat skräp.
Växeln rensades även från löv och annat skräp.

* * *

Bilder från dagens (16 mars) banarbete som genomfördes i solsken
och 11 graders vårvärme. Efter dagens arbetsinsats av Jan, Lennart och Kurt
samt Hans (bakom kameran) ligger spåren fram till och in på den blivande bangården i Pålstorp.
Spåren är dock än så länge enbart arbetsspår men de egentliga spåren närmar sig också.

RLJmars2016021

 

RLJmars2016020

 

RLJmars2016017

 

RLJmars2016016

 

rljmars2016006

 

rljmars2016003

 

RLJmars2016008

 

RLJmars2016014

 

RLJmars2016015

Annonser

7 reaktioner på ”Banarbete foto Hans 2017-18 arkiv

  1. Vi bygger på den gamla banvallen (spåren revs upp vid mitten på 60-talet) som grund. Trots det så måste vi oftast rensa vallen från växtlighet och även fylla på med nytt grus.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.