Banarbete foto Hans 2018

Här kommer en liten kollektion av bilder från Lennarts och mitt arbete i vagnhallen den 12 januari.

Arbetsuppgift 1 var att skarva ihop det nyinlagde vagnhallsspåret med det inre gamla spåret. En del arbete återstår.

Arbetsuppgift 2 var att lägga mittenspåret för småfordon Ungefär hälften hann vi med.

*

RLJ-arbetena ( 3 januari).

Jan Granath och Freddie Andersson hjälps åt att dra fast de första skarvbultarna på det andra spåret i gamla vagnhallen.

Freddie och Lennart justerar och spikar vagnhallsspåret

Nästan hela det andra spåret i gamla vagnhallen är här justerat och spikat. 

Växling pågår för att få hela ekipaget under tak.

Alla ånglok inklusive den renoverade Ljunggrenspannan står nu under tak och på nytt torrt underlag.

Kortkubb har också körts in i vagnhallen för att läggas under ett tredje mittenspår för mindre rullande materiel. 

*
Annonser