Banarbete foto Hans 2018

Ola och Hans har här påbörjat busk- och trädröjning i ekobacken
Här är det fullt röj.
Mot slutet av arbetspasset har sikten klarnat och ved samt ris ligger i sorterade högar.
Kurt arbetade med att finna delar till saknad buffert på JGJ 150.
Huvudspåren i vagnhallen slutmonteras av Klas, Freddie och Lennart.
Även mittenspåret för uppställning av mindre fordon i vagnhallen byggs färdigt.

Efter slutarbetet med vagnhallens huvudspår ställdes flera fordon in under tak. Då fick även luftloket lufta sig med hjälp av mänsklig skjutkraft.
***

Från expedition till Hok och Granbäckens Varv och Maskin där en positiv Sune Haraldsson tog emot både Lennart, Hans Blomberg och ett hjulämne. Vi har nu begärt in offert på bearbetning inklusive svarvning av 8 tidigare gjutna hjul till baron- och markisvagnen (gjutna på Åke Asphs initiativ).

På bilderna ses ett av de obearbetade hjulen på väg till Granbäcken, Sune Haraldsson vid sin rejäla svarv samt bangård vid en närbelägen torvmosse (ett litet extrabesök).

Några ögonblicksbilder från Lakvik (20 januari). Allt ser vinterlugnt ut, men bakom stationshusets väggar pågick ett både konstruktivt och trevligt styrelsemöte.

Spår i snön

*

Här kommer en liten kollektion av bilder från Lennarts och mitt arbete i vagnhallen den 12 januari.

Arbetsuppgift 1 var att skarva ihop det nyinlagde vagnhallsspåret med det inre gamla spåret. En del arbete återstår.

Arbetsuppgift 2 var att lägga mittenspåret för småfordon Ungefär hälften hann vi med.

*

RLJ-arbetena ( 3 januari).

Jan Granath och Freddie Andersson hjälps åt att dra fast de första skarvbultarna på det andra spåret i gamla vagnhallen.

Freddie och Lennart justerar och spikar vagnhallsspåret

Nästan hela det andra spåret i gamla vagnhallen är här justerat och spikat. 

Växling pågår för att få hela ekipaget under tak.

Alla ånglok inklusive den renoverade Ljunggrenspannan står nu under tak och på nytt torrt underlag.

Kortkubb har också körts in i vagnhallen för att läggas under ett tredje mittenspår för mindre rullande materiel. 

*
Annonser