Hänt sen sist 2019

Vecka 6

  • RLJ godkändes 6 februari som vår bansignatur inom hela EU!
  • Den 8 februari fick stationshusets inre både uppe nere behandling av Ola, Freddie och Hans i form av dammsugning och golvtorkning med såpvatten.

Arbetsdag 9 februari med sedvanlig sopplunch. Bland annat fick Loket RLJ 11 Pålstorp en ny fläktrem.

 

Vecka 4

Uttjänta slipers på bangården städades bort

Freddie fortsatte höstens växelarbeten, så nu går det att rulla lättare fordon genom den norra växeln vid Lakviks station.

Framkomligheten i vagnhallen förbättrades med gångbord mellan sliprarna

Fortsatt arbete med tillståndsansökan till Transportstyrelsen

Vecka 3

Styrelsemöte 19 januari med beslut om tid och plats för årsmötet:
30 mars kl 13:08 i stationshuset i Lakvik.

Vi bestämde också att följande lördagar jobbar vi från kl 10 så länge vi orkar. Föreningen bjuder på soppa med tilltugg till lunch:
9 februari, 2 mars, 16 mars, 13 april, 27 april, 11 maj, 24 maj

Annonser