Hänt sen sist 2019

Vecka 15

Arbetsdag 13 april med slipersbyte för upprustning av banans spårstandard

 • Kompressorn i dieselloket RLJ 11 Pålstorp reparerad och uppstartad
 • Buskröjning längs banan
 • Installation av aktre strålkastare på dieselloket RLJ 12 Qvasthilda
 • Vedhantering
 • Genomgång av krav fån Transportstyrelsen

Vecka 13

RLJ årsmöte avklarades lördagen 30 mars snabbt och effektivt under ledning av Tommy Mourath. Ny styrelsesuppleant blev Anders Sörman i stället för Tommy Andersson som avböjt omval, annars oförändrad styrelse. Efter mötet bjöds på välsmakande smörgåstårta från Mårtens Livs.

Medlemsavgiften lämnades oförändrad och styrelsen fick full och tacksam ansvarsfrihet.

Fredagen 29 mars ägnades åt fortsatt upprustning av spåret vid Pålstorp.

Vecka 12

 • Tillverkning och montering av kabelskydd i verkstaden
 • Utläggning av slipers för utbyte av ruttna slipers
 • Vedhantering
 • Montering av strålkastare och innerbelysning på dieselloket RLJ 12 Qvasthilda
 • Framtagning av underlag för Transportstyrelsens godkännande av vår infrastruktur

Vecka 11

Arbetsdag 16 mars med slipersbyte och sopplunch

Vecka 10

 • Styrelsemöte 9 mars
 • Deltagande i MRO:s vårmöte i Norrköping
 • Nytt krav från Transportstyrelsen gällande besiktning av järnvägen

 

Vecka 9

Våra trafikplatsnamn är nu godkända av Transportstyrelsen

Loket Pålstorp försedd med strålkastare

Slyrensning norr om Lakviks stationsområde

Arbetsdagen 2 mars utnyttjades för arbete med infartsväxeln vid Pålstorp station och utläggning av arbetsspår med ytterligare decauvillelängder

Vecka 8

Hjulaxlarna för RLJ 38 Gränges levererade till Smeden i Bestorp för omspårning från 900 till 600 mm

Renoverad insprutningspump till RLJ 14 Nyby levererad.

 • Stationsnamn och signaturer godkända av Transportstyrelsen

Vecka 6

 • RLJ godkändes 6 februari som vår bansignatur inom hela EU!
 • Den 8 februari fick stationshusets inre både uppe nere behandling av Ola, Freddie och Hans i form av dammsugning och golvtorkning med såpvatten.

Arbetsdag 9 februari med sedvanlig sopplunch. Bland annat fick Loket RLJ 11 Pålstorp en ny fläktrem.

 

Vecka 4

Uttjänta slipers på bangården städades bort

Freddie fortsatte höstens växelarbeten, så nu går det att rulla lättare fordon genom den norra växeln vid Lakviks station.

Framkomligheten i vagnhallen förbättrades med gångbord mellan sliprarna

Fortsatt arbete med tillståndsansökan till Transportstyrelsen

Vecka 3

Styrelsemöte 19 januari med beslut om tid och plats för årsmötet:
30 mars kl 13:08 i stationshuset i Lakvik.

Vi bestämde också att följande lördagar jobbar vi från kl 10 så länge vi orkar. Föreningen bjuder på soppa med tilltugg till lunch:
9 februari, 2 mars, 16 mars, 13 april, 27 april, 11 maj, 24 maj

Annonser