Hänt sen sist vid RLJ 2018

Vecka 31

Fortsatt trafik lördagar och söndagar med diesellok på grund av brandrisken.

Materielen från Oxkullen som Bosse Norrgård skänkt till RLJ ankom till Lakvik 6 augusti. Bland annat ett Simplexlok och en godsfinka. Lennart Holm såg till att allt kom på rätt plats.

Vecka 29

Här kommer tre bilder från måndagens (16 juli) ”torrbastuövningar” i drygt 30-gradig ökenluft. Far och son Långström, Lennart Holm och Hans Blomberg var ökenvandrarna – men det känns bra att vi i denna atmosfär ändå fick en hel del utfört.

Två rejäla lass uttjänta sliprar kördes till återvinningen söder om Åtvid. Så nu har det blivit ytterligare ett snäpp vackrare i Lakvik. Det var i alla fall skönt med AC i bilen!

 Ytterligare ett par kosmetiska insatser gjordes av far och son Långström i form att byte och målning av en del hinderpålar. Dessutom bekämpades en vissa buskar och ogräs.

Här går ordförande Gudrun igenom tjänstgöringsschemat för resten av sommaren med Olle och Sven Långström. Det fanns faktiskt skugga på ett par ställen.

Årets fjärde trafikhelg blev det också nödvändigt med diesellok

Vecka 28

Tre trafikhelger avklarade. Gott om resenärer och gäster i caféet, trots att vi inte kunnat använda ånglok p g a brandrisken.

Vecka 25

Bo Norrgård har skänkt den järnvägsmateriel som fann kvar i Oxkullen till RLJ. I torsdags 21 juni var det dags att plocka fram materielen så att en lastbil kan komma åt den.

Här kommer en liten bildrapport från torsdagens insats i Oxkullen (RLJs ”ursprung”).utförd av Freddie A, Lennart H och Hans B samt inhyrd trevlig maskinförare inkl. lastmaskin.

Nu väntar den (efter en hel del möda) upplastade och framkörda materielen på lastbilstransport till Lakviken.

Loket Oxkullen nr 4 hämtas med hjullastare

En godsfinka ingick också i det som skänkts

En vändskiva som kan komma till användning i Lakvik.
Vändskivan med kullager för mindre lok och vagnar (fanns förr vid hamnen och sågen vid Risten)

Den här växeln fanns tidigare hos Stavsjö Järnväg i Kolmården.

Bland annat Stavsjöräler väntar på transport.

En del av materielen gick att transportera på släpkärra..

Vecka 22

I samband med styrelsemötet 2 juni firades veteranmedlemmen 
Anders Dahls  70-årsdag. Anders delade tårtan med spårhunden Saffran

Vecka 20

Slipersbytet i vedbodenkurvan slutfört
Så här tilltalande blev spåret framför ved- och oljeboden efter det genomgripande slipersbytet där.

Byte av motor och kylarinfästning på RLJ 12 Qvasthilda

Tvätt av Qvasthilda

Ett vilsekommet Jenbachlok kommer här åter på rätt spår med stöd från en SAAB, Lennart H, Ola A, Freddie A och Hans B.

Kurt friserade flera av föreningens gräsmattor.

– ”Tut”, sa tåget och så gick båten. Skrovet till ångbåten ”Saga”  som förr i samtrafik med järnvägen trafikerat Lakviks hamn, Risten och några mindre kanalförbundna sjöar runt om är ute på ”seglats”. Lördagens städrangering efter vinterns vagnhallsarbeten är en del i att skönhetsbehandla bangården. 

Vecka 17

Industribaneföreningen förlade sitt årsmöte till Lakvik och deltagarna fick delta i en provtur på banan

Vecka 16

Byte av dåliga slipers på bangården

Städning framför gamla vagnhallen efter vinterns schaktarbeten
 
 Lennart H använde vår spårburna kompressor för att med tryckluft 
effektivt rensa vägövergångarna från vintergrus m.m

Tommy A jobbade vidare med Jung- och Aspaloken

Vecka 15

Slyröjning längs banan

Södra spåret i gamla vagnhallen färdigställt

Ett tredje spår inlagt i mitten av vagnhallen

Vecka 13

Årsmöte med val av ny styrelse:

Ordförande: Gudrun Thorslund
Vice ordförande: Hans Blomberg
Sekreterare: Bengt Svanström
Kassör: Jan Granat
Ledamot: Anders Dahl
Ledamot: Erik Gunnarsson
Ledamot: Lennart Holm
Suppleanter: Freddie Andersson, Tommy Andersson

Vecka 3

Lördag 20 januari var det styrelsemöte i Lakviks stationshus.

Vecka 1 och 2

Inläggning av spår i gamla vagnhallen efter genomförd markisolering

Annonser