Hänt sen sist vid RLJ 2018

Vecka 22

I samband med styrelsemötet 2 juni firades veteranmedlemmen 
Anders Dahls  70-årsdag. Anders delade tårtan med spårhunden Saffran

Vecka 20

Slipersbytet i vedbodenkurvan slutfört
Så här tilltalande blev spåret framför ved- och oljeboden efter det genomgripande slipersbytet där.

Byte av motor och kylarinfästning på RLJ 12 Qvasthilda

Tvätt av Qvasthilda

Ett vilsekommet Jenbachlok kommer här åter på rätt spår med stöd från en SAAB, Lennart H, Ola A, Freddie A och Hans B.

Kurt friserade flera av föreningens gräsmattor.

– ”Tut”, sa tåget och så gick båten. Skrovet till ångbåten ”Saga”  som förr i samtrafik med järnvägen trafikerat Lakviks hamn, Risten och några mindre kanalförbundna sjöar runt om är ute på ”seglats”. Lördagens städrangering efter vinterns vagnhallsarbeten är en del i att skönhetsbehandla bangården. 

Vecka 17

Industribaneföreningen förlade sitt årsmöte till Lakvik och deltagarna fick delta i en provtur på banan

Vecka 16

Byte av dåliga slipers på bangården

Städning framför gamla vagnhallen efter vinterns schaktarbeten
 
 Lennart H använde vår spårburna kompressor för att med tryckluft 
effektivt rensa vägövergångarna från vintergrus m.m

Tommy A jobbade vidare med Jung- och Aspaloken

Vecka 15

Slyröjning längs banan

Södra spåret i gamla vagnhallen färdigställt

Ett tredje spår inlagt i mitten av vagnhallen

Vecka 13

Årsmöte med val av ny styrelse:

Ordförande: Gudrun Thorslund
Vice ordförande: Hans Blomberg
Sekreterare: Bengt Svanström
Kassör: Jan Granat
Ledamot: Anders Dahl
Ledamot: Erik Gunnarsson
Ledamot: Lennart Holm
Suppleanter: Freddie Andersson, Tommy Andersson

Vecka 3

Lördag 20 januari var det styrelsemöte i Lakviks stationshus.

Vecka 1 och 2

Inläggning av spår i gamla vagnhallen efter genomförd markisolering

Annonser