Hänt sen sist vid RLJ 2018

 

Vecka 49

  • Möte med Transportstyrelsen för att få information om kraven för att godkännas som järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare
  • Arbete med spår vid norra växeln utanför stationshuset. Lena serverade soppa
  • Arbete med upplysning av smörjgropen

Vecka 48

Styrelsemöte 1 december.

Vecka 47

Jungloket RLJ 2 A Dahl hämtades för transport till England där lokets cylindrar ska renoveras för att återfå cirkulärt tvärsnitt.

Arbetsdag i snö och kyla, men med värmande soppa framför kaminen i stationshuset. Slipersbyte och grusning av spår efter rälslyft stod på programmet.

Vecka 45

Vagnskorgen till godsfinkan G 28 flyttades från den instängda vagnen NAEJ KN 69 till KLJ K 4 och ställdes upp inomhus i vagnhallen

Grusvagnen lastades med ballastmaterial för att fylla ut efter spårlyft vid norra infartsväxeln vid Lakviks station

Hjulaxlarna till dieselloket RLJ 38 Gränges flyttades för att bli åtkomliga för transport till smidesverkstad där spårvidden ska ändras från 900 till 600 mm.

 

Vecka 43

Möte med Brukskultur och styrelsemöte lördagen 27 oktober

Vecka 42

19 oktober

Nu äntligen har vi fått ordning på skarvjärnen i Pålstorp. Det är Ödeshögs Mekaniska som har specialtillverkat järn med olika hålbilder som Ola, Freddie, Lennart och Hans började montera i fredags. Nu sitter de första delarna av växeln ihop med linjen mot Rosenhill Dessutom har spåret riktats med hjälp av föreningens hydrauliska rälsriktare.

Nya skott på tidigare röjda buskar vid Pålstorp har klippts ner.

Vidare har trätrallan från Virå ångsåg oljats.

Provpassning av nytillverkade skarvjärn vid första växeln vid Pålstorp

Riktning av räls i växeln

Impregnering av. Viråtralla, den kommer från Oxkullen
och det är Bo Norrgård som skänkt den,

 

Arbetsdag 20 oktober

Arbetslag 1 med Freddie, Klas och Lennart bytte slipers utanför dressinboden

Arbetslag 2 med Adde, Karl-Åke och Peter jobbade vid ingångsväxeln vid stationshuset

Gudrun och Lena jobbade med att snygga till i trädgården och att servera förplägnad, men kunde också unna sig lite vila och rekreation.

Vecka 40

Arbetsdag 6 oktober

De flesta jobbade med slipersbyten inom stationsområdet

Gudrun, Lena och Olle jobbade med att försköna grönområden runt stationshuset

Bengt återställde belysningen i verkstaden

Mary skapade ordning i dressinboden och hjälpte Lena att bespisa gänget

Och Saffran övervakade det hela

 

Vecka 39

Vår godsfinka KLJ 28 fick ny presenning sedan den gamla blåst sönder

  • Säsongens sista passagerartåg kördes med resenärer från Uknabuss
  • Fortsatt jobb med justering och slipersbyte på spår 1 vid Lakviks station

Vecka 38

 
Vår nya aktiva medlem Anders Sörman (Adde), Freddie Andersson, Lennart och Kurt Djurström bytte mindre kuranta sliprar på spår 1 norr om stationen. Olle Långström angrep under tiden misshagligt ogräs.

Buskar och träd norr om dressinboden angreps av Hans Blomberg. Det är viktigt att buska ut ordentligt av flera skäl, nämligen
1. Löv blir efter hand mull som håller fukt runt sliprarna med ökad förruttnelse som följd. Dessutom ökar bladen halkan.
2. Lövverkens skugga minskar solens förmåga att torka upp banvallen och sliprarna så att de också därför ruttnar fortare..
3.Träd och buskar hindrar sikt.
Några tilltalande träd får dock vara kvar av rent estetiska skäl

Vecka 36

Kulturarvsdagen 8 september firades med trafik, café och visningar. Hans Blomberg och Freddie Andersson stod för guidningen, Karin Södergren och Jan Granat delade på jobben som lokförare och bromsare, Olle Långström skötte biljettkassan och Lena Djurström skötte caféet med hjälp av Lennart Jönsson.

Vecka 35

Öppet hus med trafik under Östgötadagarna 1 – 2 september.
Populärt trots mindre tjänligt väder.

Notera skylten. Enligt vad jag hört ska den ursprungligen komma från HRRJ. Vi körde tåg (diesel) med ungefär en timmes  mellanrum. Tillströmningen av besökare var tämligen lugn och jämn under dagen.

  Ångloket eldades på under lördagen och demonstrationskördes
Lena hade en fin broderiutställning i en av sommarvagnarna.

 

Vecka 34

Bengt Svanström är här i full gång med att
installera nya säkra säkringar i Qvasthilda.
Lennart har transporterat ner en praktisk travers till Lakvik
Karl-Axel Axelsson arbetar med att få personvågen
i väntsalen att fungera igen.

En del av fordonen från Oxkullen börjar nu komma på plats.
Denna sågverkstralla från Virå ångsåg ska få en ny funktion
som underlag för barnens Briotåg i parken.norr om Lakviks
station. På vintern ska den dock täckas. En skyddande
inoljning behövs också.
Kurt, Lennart och Hans måttsätter Kurts ritning
på nya skarvjärn till växlarna i Pålstorp. Omhändertagande av ved från nedsågad björk samt
utkörning av sliprar till höstens byten var också
några av göromålen.

 

Vecka 31

Fortsatt trafik lördagar och söndagar med diesellok på grund av brandrisken.

Materielen från Oxkullen som Bosse Norrgård skänkt till RLJ ankom till Lakvik 6 augusti. Bland annat ett Simplexlok och en godsfinka. Lennart Holm såg till att allt kom på rätt plats.

Vecka 29

Här kommer tre bilder från måndagens (16 juli) ”torrbastuövningar” i drygt 30-gradig ökenluft. Far och son Långström, Lennart Holm och Hans Blomberg var ökenvandrarna – men det känns bra att vi i denna atmosfär ändå fick en hel del utfört.

Två rejäla lass uttjänta sliprar kördes till återvinningen söder om Åtvid. Så nu har det blivit ytterligare ett snäpp vackrare i Lakvik. Det var i alla fall skönt med AC i bilen!

 Ytterligare ett par kosmetiska insatser gjordes av far och son Långström i form att byte och målning av en del hinderpålar. Dessutom bekämpades en vissa buskar och ogräs.

Här går ordförande Gudrun igenom tjänstgöringsschemat för resten av sommaren med Olle och Sven Långström. Det fanns faktiskt skugga på ett par ställen.

Årets fjärde trafikhelg blev det också nödvändigt med diesellok

Vecka 28

Tre trafikhelger avklarade. Gott om resenärer och gäster i caféet, trots att vi inte kunnat använda ånglok p g a brandrisken.

Vecka 25

Bo Norrgård har skänkt den järnvägsmateriel som fann kvar i Oxkullen till RLJ. I torsdags 21 juni var det dags att plocka fram materielen så att en lastbil kan komma åt den.

Här kommer en liten bildrapport från torsdagens insats i Oxkullen (RLJs ”ursprung”).utförd av Freddie A, Lennart H och Hans B samt inhyrd trevlig maskinförare inkl. lastmaskin.

Nu väntar den (efter en hel del möda) upplastade och framkörda materielen på lastbilstransport till Lakviken.

Loket Oxkullen nr 4 hämtas med hjullastare

En godsfinka ingick också i det som skänkts

En vändskiva som kan komma till användning i Lakvik.
Vändskivan med kullager för mindre lok och vagnar (fanns förr vid hamnen och sågen vid Risten)

Den här växeln fanns tidigare hos Stavsjö Järnväg i Kolmården.

Bland annat Stavsjöräler väntar på transport.

En del av materielen gick att transportera på släpkärra..

Vecka 22

I samband med styrelsemötet 2 juni firades veteranmedlemmen 
Anders Dahls  70-årsdag. Anders delade tårtan med spårhunden Saffran

Vecka 20

Slipersbytet i vedbodenkurvan slutfört
Så här tilltalande blev spåret framför ved- och oljeboden efter det genomgripande slipersbytet där.

Byte av motor och kylarinfästning på RLJ 12 Qvasthilda

Tvätt av Qvasthilda

Ett vilsekommet Jenbachlok kommer här åter på rätt spår med stöd från en SAAB, Lennart H, Ola A, Freddie A och Hans B.

Kurt friserade flera av föreningens gräsmattor.

– ”Tut”, sa tåget och så gick båten. Skrovet till ångbåten ”Saga”  som förr i samtrafik med järnvägen trafikerat Lakviks hamn, Risten och några mindre kanalförbundna sjöar runt om är ute på ”seglats”. Lördagens städrangering efter vinterns vagnhallsarbeten är en del i att skönhetsbehandla bangården. 

Vecka 17

Industribaneföreningen förlade sitt årsmöte till Lakvik och deltagarna fick delta i en provtur på banan

Vecka 16

Byte av dåliga slipers på bangården

Städning framför gamla vagnhallen efter vinterns schaktarbeten
 
 Lennart H använde vår spårburna kompressor för att med tryckluft 
effektivt rensa vägövergångarna från vintergrus m.m

Tommy A jobbade vidare med Jung- och Aspaloken

Vecka 15

Slyröjning längs banan

Södra spåret i gamla vagnhallen färdigställt

Ett tredje spår inlagt i mitten av vagnhallen

Vecka 13

Årsmöte med val av ny styrelse:

Ordförande: Gudrun Thorslund
Vice ordförande: Hans Blomberg
Sekreterare: Bengt Svanström
Kassör: Jan Granat
Ledamot: Anders Dahl
Ledamot: Erik Gunnarsson
Ledamot: Lennart Holm
Suppleanter: Freddie Andersson, Tommy Andersson

Vecka 3

Lördag 20 januari var det styrelsemöte i Lakviks stationshus.

Vecka 1 och 2

Inläggning av spår i gamla vagnhallen efter genomförd markisolering

Annonser