Hänt sen sist vid RLJ 2018

Vecka 15

Slyröjning längs banan

Södra spåret i gamla vagnhallen färdigställt

Ett tredje spår inlagt i mitten av vagnhallen

Vecka 13

Årsmöte med val av ny styrelse:

Ordförande: Gudrun Thorslund
Vice ordförande: Hans Blomberg
Sekreterare: Bengt Svanström
Kassör: Jan Granat
Ledamot: Anders Dahl
Ledamot: Erik Gunnarsson
Ledamot: Lennart Holm
Suppleanter: Freddie Andersson, Tommy Andersson

Vecka 3

Lördag 20 januari var det styrelsemöte i Lakviks stationshus.

Vecka 1 och 2

Inläggning av spår i gamla vagnhallen efter genomförd markisolering

Annonser