Hänt sen sist vid RLJ 2017

2017

Vecka 49, 50

Dränering och markisolering av gamla vagnhallen

Flytt av överblivna isoleringsskivor från vagnen NAEJ IN 49

Bortmontering av underläggsplattor på normalspårslipers
Hämtning av ångpannan till Ljunggrensloket RLJ 1 K G Kindgren

 

Vecka 48

Normalspårslipers, 2,60 m långa, kapas på mitten för att användas vid vår banutbyggnad.

 • Fortsatt demontering av Junglokets rörelse.
 • Styrelsemöte. En stor del av mötet ägnades åt diskussioner rörande hur vi kan besätta posterna i den styrelse som ska väljas vid årsmötet 2018 och hur vi kan finna personer som kan utses till befattningshavare

Vecka 46 – 47

Transport av slipers till Pålstorp

Kapning av slipers

Demontering av Junglokets rörelse. Ett tryck på 35 ton gick åt för att lossa kilen som håller kolvstången

Vecka 45

Inför kommande grävningsarbete hängdes Baronvagnens underrede upp på väggen i vagnhallen.

Kapning av slipers till 1,3 m längd

 • Fortsatt demontering av ångloket RLJ 2:s rörelse.
 • Möte med Susanne Forsberg, projektledare för Åtvidabergs kommuns BID-35 projekt
 • Vedklyvning

Vecka 43- 44

Studiebesök hos Peter Erk och hans anläggning Volle Rose

Flytt av hjulen till RLJ 40 Persberg för anpassning till 600 mm spårvidd.

 

Vecka 40 – 42

Rensning av gamla vagnhallen inför  omläggningen av golvet

Bortforsling av skrot

Nybylokets motor startad

Fortsatt demontering av Junglokets rörelse. Tommy visar upp kilen som höll fast kolvstången på höger sida och som krävde mycket arbete att få loss.

Fortsatt utbyggnad mot Pålstorp. Första växeln påbörjad och fler slipers utlagda

 • Fortsatt målning av magasinets ytterväggar
 • Motorfästen till dieselloket Qvasthilda levererade
 • Slyröjning längs banan

Vecka 37 – 39

Demontering Junglokets cylindrar och rörelse inledd inför cylindersvarvning och åtgärdande av glapp.

Tubpressar levererade till MASMA för att de ska täta de läckor som upptäcktes vid provtryckningen av Lunggrenslokets ångpanna

 • Tillkapning och transport av slipers för den fortsatta utbyggnaden mot Pålstorp
 • Målning av magasinets ytterväggar
 • Förberedelser för slutförande av fuktisolering av golvet i gamla vagnhallen
 • Förberedelser för bortforsling av skrot

Vecka 34 – 36

Torsdag den 31 augusti kördes ett extratåg (diesel) för ett trevligt sällskap som kom med  Ukna Buss.
Tolv trevliga gotlänningar besökte RLJ söndagen den 10 september för att bese vår anläggning och diskutera gemensamma ärenden.
Buskarna (och delvis träden) till vänster om (öster om) spårsträckan som syns på bilden är nu fällda med motorsåg, och Mo-vagnen 150 från JGJ var minst sagt risig när den kördes fullastad till brännplatsen vid sjön.
De sista rälsbitarna till östra vagnhallsspåret har transporterats upp till bangården,  bearbetats och lagts på plats. Freddie, Lennart och Hans spikade sedan färdigt spåret och ställde in tre fordon på det .

Vecka 33
Styrelsemöte hölls 19 augusti: Beslut att prioritera färdigställande av spåren i gamla vagnhallen och arbetet med Jungloket RLJ 2.

Större delen av ena spåret i gamla vagnhallen är klart att användas.

Byte av växellådsolja i Pålstorploket

Röjning av sly längs spåret

Målning av magasinets ytterväggar

Vecka 32

Träarbetet på godsvagnen JGJ IKN 104 är färdigt och vagnen kan tas i trafik. Nästa år ska den målas i JGJ:s olivgröna färg.

 • Sista trafikhelgen för denna säsong genomfördes med ångloket RLJ 3 Lakvik som dragkraft

Vecka 31

Röjning och borttransport av sly

Transport av räls till Pålstorp

Fortsatt arbete med JGJ IKN 104

Den sjätte trafikhelgen genomfördes och efter att vi fått en del regn kunde vi använda ånglok som dragkraft. Men tyvärr drabbades Jungloket under söndagen av ett omfattande ångläckage och fick ersättas med dieselloket Pålstorp.

 

Vecka 29 och 30

Den stora brandrisken som torkan gett upphov till gjorde att vi tvingades använda diesellok under fjärde och femte trafikhelgen. Men det kom ändå många besökare; vecka 29 slogs rekord i antal resande och cafégäster.

Renovering av JGJ-vagnen IKN 104 fortsätter utgående från orginalritningen.

Vecka 28

Den tredje trafikhelgen genomfördes med Jungloket som dragkraft. Rekord i antal passagera på lördagen.

Arbetet med nytt underlag i gamla vagnhallen fortsattes.

Renovering av JGJ-vagnen IKN 104 inledd

Vattentunnor utplacerade längs banan för ökad brandberedskap.

Vecka 27

Den andra trafikhelgen genomfördes i regn på lördagen och fint väder på söndagen. Problem med injektorn på Jungloket gjorde att Maffeiloket fick dra under söndagens trafik.

Arbetet med att lägga om golvet i den gamla vagnhallen inleddes.

Vagnskorgen som byggts i stil med Baronvagnen transporterades bort.

Vecka 25 – 26

Den första trafikhelgen 1, 2 juli genomförd.

 

Vecka 23 – 24

Ny caféinredning

Inventering och sortering av slipers för spår i gamla vagnhallen

 • Ogräsbekämpning
 • Generalrepetition inför trafikstart
 • Justering av trappor vid stationshuset

Vecka 22

Besiktning med godkänt resultat av den rullande materiel som ska användas i sommarens trafik.

Ramen till vårt andra luftlok Uno tillbaka efter blästring och målning

Vecka 20, 21

Scoutläger med Björsäters Scoutkår

 • Styrelsemöte 27 maj
 • Besiktning av banan
 • Felsökning på loken RLJ 11 Pålstorp och RLJ 2 A Dahl

Vecka 19

Fortsatt arbete med första växeln vid Pålstorp

Röjning av träd längs banvallen

Bromsvagnen utrustad med brandredskap

Vecka 18

Vårens slipersbyte har avslutats

Montering av första växeln vid Pålstorp har påbörjats

Renovering av kolvar till luftloket Uno

 • Säte för bromsaren på bromsvagnen har färdigställts
 • Tätningen vid Junglokets vattenståndsglas har justerats

Vecka 17

Byte av murkna slipers i huvudspår

Bengt tillverkar ett säte för bromsaren på bromsvagnen.

Jungloket servat och påeldat

Vecka 16

 • Styrelsemöte hölls 22 april. Vi beslutade bland annat att försöka dra ned på antalet parallella projekt genom att göra en gemensam prioritetslista.
 • Första växeln vid Pålstorp påbörjades

Omrangering inför sommaren; bland annat flyttades underredet till Ljunggrensloket RLJ 1 in i verkstaden och ångbåten Saga fick komma in under skärmtaket.

Vecka 14 och 15

Efter problem med övertryck i tryckluftssystemet har Lennart försett trycktanken med en säkerhetsventil och manöverpanelen med en extra tryckmätare

Att befria de slipers som ingår i våra senaste leveranser från underläggsplattor har varit en tidskrävande och jobbig uppgift som krävt användning av en hylsnyckel med ett två meter långt förlängningsskaft. Men med ett tryckluftsdrivet kraftigt verktyg går det lättare. På en timma lyckades Lennart och Freddie klara 22 slipers på en timme!

För att förstärka brandberedskapen vid ånglokstrafik har vi skaffat tre tunnor som ska placeras fyllda med vatten utmed banan. Den vackra himmelsblå färgen kanske ska ändras till en mer brandredskapspassande röd nyans.

Vecka 13

Grusning av spåret mot Pålstorp

Hjul till baronvagnarna inflyttade i verkstaden.

 • Fortsatt arbete med Ljunggrenslokets underrede

Vecka 11-12

Årsmöte hölls 25 mars. Några nya styrelseledamöter valdes, se separat sida. Dessutom godkändes slutgiltigt de nya stadgarna.

Nya vagnhallens permanenta spår färdigställdes.

Hjul och axlar till Luftloket Uno hämtades från målerifirman.

Renovering av underredet till Ljunggrensloket RLJ 1 påbörjades.

Vecka 8 – 10

Magasin och snickarbod har fått takavvattning fixad

Stationshusets dränering och grundisolering har renoverats

 • Bengt har tillverkat ett hölje till en vattenbehållare för brandbekämpning som ska placeras på bromsvagnen.
 • Kvarnsvedenvagnens boggier har modifierats för att vagnen ska överensstämma med vår koppelstandard
 • Lennart och Freddie monterade fotsteg på Nybyloket

Vecka 8rlj-februari-2017-051 rlj-februari-2017-026

I samband med omläggning av spår i nya vagnhallen fick Baronvagnen, Baronessan och NAJ-vagnen andas frisk luft några timmar.

rlj-februari-2017-046 rlj-februari-2017-042

Ett rälsbrott störde flyttningen av underredet till Ljunggrensloket, men problemet löstes med hjälp av en ”ankfot”.

rlj-februari-2017-048 rlj-februari-2017-047

När lok och vagnar flyttats ut var det dags att lägga in slipers.

Vecka 6, 7

gravning-2

Stationshusets dränering och grundisolering har renoverats.

 • Tillverkning av hölje för vattentank
 • Röjning i magasinet för att bereda plats för vår perrongtruck
 • Slutjustering av Kvarnsvedenvagnens boggier

Vecka 3, 4, 5

rlj-31-jan-2017-003

Transport till Finspång av underredet till luftloket Uno

rlj-31-jan-2017-012

Lastning av banvallsgrus

rlj-31-jan-2017-007

Sortering av växeldelar

kvarnsveden-pa-egna-boggier

Kvarnsvedenvagnen ställd på egna boggier

Lördag den 4 februari hölls styrelsemöte i stationshuset. Några beslut:

 • Vi ska renovera isoleringen av stationshusets grund.
 • Vi ställer oss frågande till att ha trädgårdsrabatter runt huset. Risk att grunden skadas och vi har få medlemmar som vill ägna sig åt trädgårdsarbete
 • Vi ställer upp utan ersättning på den planerade scouthajken i Kristi Himmelfärdshelgen
 • Vi offrar en lagerbox för att förbilliga gjutningen av nya lagerboxar till KLJ-vagnar
 • Dags att göra en kalender som visar bemanningen av tåg och café i sommar

 

Vecka 1, 2

a%cc%8angpannan-006

Besök hos MASMA AB i Mariestad

luftloksflytt-4 luftloksflytt-3 luftloksflytt-2 luftloksflytt-1

Flyttning av underredet till luftloket RLJ 21 Uno till en tralla för vidarebefordran till Finspång för blästring och målning.

Vecka 51, 52

bergman-2-inne baronessan-inne

Ytterligare en vagn och ett lok fick en skyddad plats inomhus

rlj-december-2016-001

En vagnvåg skänktes till föreningen av Lennart

sortering-slipers

Sortering av slipers som förberedelse för uppgradering av spår i nya vagnhallen

rlj-december-2016-012

Provmontering av nytillverkade stödhjul på Kvarnsvedenvagnen

Vecka 50

fotsteg-verkstadsvagn

Lennart har fixat fotsteg till verkstadsvagnen….

dorram-verkstadsvagn

… och ramar till vagnens dörrar.

rals-vid-stationen-2

Flyttningen av rälsupplaget på stationshusets parkering har påbörjats. En del bortglömda växeldelar fanns under rälsen.

ralsupplag-vid-palstorp-1

Det nya upplaget finns nu vid Pålstorp, betydligt närmare rälsens slutdestination.

Vecka 48 – 49

julbord-2016

Julbord för aktiva medlemmar

stodhjul

Målning av Kvarnsvedenvagnens underrede.

Vecka 45 – 47

banarbete-nov-16-2

Med förenade krafter lossades underläggsplattor från slipers avsedda för första växeln vid Pålstorp

banarbete-nov-16-1

Risten – Lakviks Järnväg är har nu ytterligare 70 m trafikerbart spår.

banarbete-nov-16-3

Växeldelar för första växeln mot Pålstorp är nu på plats.

Vecka 44

bengt-vid-kvarnsv

Bengt jobbar på med Kvarnsvedenvagnen. Arbetsställningen blir inte så bekväm när undersidan ska rengöras och målas.

tag-t-vinterforvaring

Rangering för att ställa i ordning inför vintern föranledde detta mystiska tåg. Under presenningarna döljer sig utrustning och annat som egentligen inte tål att stå utomhus. Men eftersom vi saknar tillräckligt med inomhusutrymme får vi använda oss av denna nödlösning.

panninspektionEfter den tidigare inspektionen av trycksatta ångpannor var det nu dags för inspektion efter tömning av pannvattnet. Inspektionen visade inga allvarliga brister så nu har vi pannorna godkända för ett år till.


Vecka 43

vedtransport

Hämtning av ved

 • Rengöring av undersidan av Kvarnsvedenvagnen
 • Städning

Vecka 42

grusvagnsflytt banarbetare-i-osregn

Fortsatt banutbyggnad i i hällande iskallt regn.

platt-form-lakvik-s

Plattformen vid hållplatsen Lakvik S färdigrenoverad

Vecka 39 – 41

perrong-lakvik-s

Bengt har gjort färdigt magasinets gångbord och går vidare med en upprustning av perrongen vid Lakvik S

vinteravst-anglok

Tommy har avställt ångloken inför vintern

Vecka 38

rlj-21-september-006 rlj-21-september-009

Stoppning och spikning av spåret mot Pålstorp

angloksbesiktning

Ångloken RLJ 2 A Dahl och RLJ 3 Lakvik godkändes vid varmbesiktning av ångpannorna

gravning-vid-stationshuset plommontrad

Beskärning av träd och buskar. Förberedelser för ny dränering runt stationshuset.

 • Renovering av magasinets gångbord
 • Utvändig målning av magasinet
 • Inläggning av ved i vedboden

Vecka 37

 • Utvändig målning av magasinet
 • Renovering av magasinets gångbord
 • Justering boggier till Kvarnsvedenvagnen
 • Invändig målning av NAJ-vagnen
 • Försök att starta Nybyloket misslyckades. Batteribyte nödvändigt

Vecka 36

 

Kvarnsvedenvagnens boggier kompletterades.

 • Renovering av magasinets gångbord
 • Målning av magasinets ytterväggar
 • Montering av loket Qvasthildas motorhuv
 • Arbete med att få igång Nybyloket

Vecka 35

Verkstadsvagn

Verkstadsvagnens lackering har blivit färdig

gangbord

Bengt har börjat arbetet med att byta ut plankorna i magasinets gångbord.

 • Två beställningsturer genomförda

Vecka 33 och 34

Magasinet målning

Fortsatt målning av knutbrädor, lister och portar på magasinet

 • Rödfärgningen av gamla vagnhallen slutförd
 • Rödfärgning av magasinets norra gavel påbörjad
 • Montering av handtag på CNo 103
 • Bortforsling av ris
 • Styrelsemöte. 27 augusti

Vecka 32

Trafik 14 aug-1 Trafik 14 aug-2 Trafik 14 aug-3 Trafik 14 aug-4

Den sista trafikhelgen för säsongen genomfördes med omväxlande
RLJ 2 A Dahl och RLJ 3 Lakvik som dragkraft.

Kerstin målar

Kerstin som under sommaren fräschat upp våra utemöbler gjorde en sista insats för sommaren

 • Fortsatt målning av magasin och vagnhall
 • Reparation av startmotorn på RLJ 11 Pålstorp
 • Hämtning av slipers från Norrköping
 • Skötsel av grönytor

Vecka 31

Trafik 6 aug-5

Trafikhelgen var välbesökt trots att vi måste använda diesellok.

Trafik 6 aug-2

Ett nytt inslag var att Olof berättade om hamnen och sågen vid Risten

 • Fortsatt målningsarbete på magasin och vagnhall
 • Skötsel av grönytor

Vecka 30

Trafik 31 juli -1

Även den gångna helgen fick vi köra med diesellok på grund av brandrisken. Men inga ledsna miner för det…

Trafik 31 juli -3

Det var gott om passagerare utom på den sista turen

Nymålad vagnhall

Gamla vagnhallens väggar fick ny rödfärg.

Nymålad verkstadsport

Portarna till verkstad, magasin och verkstad fick ett lager ny färg.

Vecka 29

Pålstorp som draglok

Dieselloket Pålstorp användes eftersom brandrisken bedömdes för stor att använda ånglok.

A Dahl m NAJ BCo 1

Ångloket A Dahl och vagnen NAJ BCo 1 förevisades vid stationen och åstadkom en skuggig plats där telefonerna fungerade.

IMG_7700

Två nya konduktörer påbörjade sin tjänstgöring.

IMG_7693

Trots +30 C och diesellok hade vi många resenärer.

IMG_7662Vovven vaktade växeln.

 • Fortsatt renovering av gamla vagnhallens fasad
 • Ommålning av magasinsportar
 • Gräsklippning

Vecka 28

Trafik 16 juli-1

Trafikhelg med många besökare

Rödfärgning Vagnhall

Rödfärgning av vagnhallen

NAJ BCo1 exteriör 3

Fortsatt arbete med NAJ BCo 1

Karin slipar lien

Högt gräs slogs med lie efter att den skärpts med hjälp av hammare

 • Målning av magasinsport
 • Souvenirtillverkning
 • Gräsklippning

Vecka 27

IMG_7023

Helgens trafik gick med blandat tåg sedan godsvagnen KLJ 9 byggd 1889 kopplats in.

IMG_7008

Många glada passagerare

IMG_7013

Det blev tillfälle till bad och pick-nick

IMG_6997

Vissa passade på att ekipera sig med med våra profilkläder

IMG_6991

För andra var tåg i mer hanterlig storlek intressantare

IMG_6919

Som vanligt var Lena med entusiastiska medhjälpare redo att servera fika med tillbehör

Vecka 26

Tåg vid Risten 2016

Årets första trafikhelg genomförd. Gott om folk på söndagen, lite färre på lördagen

NAJ BCo1 exteriör 2

Fortsatt arbete med NAJ-vagnens exteriör och interiör. Vagnens boggier byttes ut mot sådana som renoverats

Sommarvagnar 2016Sommarvagnarna fick gardiner uppsatta

Skrapning av vagnhallenFörberedelser för rödfärgning av gamla vagnhallen

Karin slår gräsHögt gräs slogs med lie.

LokförarutbildningFortsatt lokförarutbildning

Vecka 25

Interiör NAJ BCo1 NAJ BCo1 exteriör

Målning av NAJ-vagnens interiör och exteriör.

Grusning parkeringsplats

Grusning av parkeringsplatsen utanför magasinet

Grusvagnen lastas

Lastning av grusvagnen

Jakob klipper gräs

Ny medarbetare tog hand om gräsklippningen

Vecka 24

NAJ BCo1 målad 1

Fortsatt utvändig målning av NAJ BCo1. Slipning och betsning av bänkar i 3:e klass

Saffran på trappan Lena målar trappa

Målning av stationshusets trappor

 • Vedhantering
 • Arbete med Nybylokets bromsar
 • Städning och andra förberedelser inför trafiksäsongen
 • Byte av ruttna brädor utanför magasinet
 • Tillverkning av souvenirer

Vecka 23

DSC_0002

Utvändig målning av NAJ-vagnen

Karin juni 16

Utbildning på Maffeiloket RLJ 3 Lakvik

 • Byte av låscylindrar i våra fastigheter
 • Tillverkning av souvenirer som ska säljas under sommarens trafik
 • Gräsklippning och trimning

Vecka 22

Röda Korsetresa

Årets första beställningsresa

Lokservice

Maffeiloket RLJ 3 Lakvik iordningställdes inför trafiksäsongen

RLJ 31 maj 011

Grusvagnen reparerad och framkörd för lastning

 • Fortsatt arbete med NAJ-vagnen och boggier för Kvarnsvedenvagnen
 • Gräsklippning

Vecka 21

 • Styrelsemöte
 • Fortsatt arbete med NAJ-vagnen bl a med fotsteg och sittbänkar
 • Förstärkning av den andra Kvarnsvedenboggin med hörnplåtar
 • Läckande bränsleslangar på Nybyloket demonterades och lämnades för åtgärd
 • Tillverkning av souvenirer för försäljning i caféet i sommar
 • Gräsklippning och trimning

Vecka 20

IMG_1389IMG_1396

Utbildning av lokförare

DSC_0009

Målning av rampen in till snickarboden

RLJ 14 Nyby

Service av Nybylokets bränsletillförsel

IMG_1385

Borstskrapning av lös färg på gamla vagnhallens väggen.

DSC_0007Fortsatt arbete på NAJ-vagnen

Vecka 19

Spårbygge 13 maj 1

Spårutbyggnaden mot Pålstorp återupptogs

RLJ 13 maj 008

Hörnförstärkningar svetsades på en Kvarnsvedenboggie

 • Inflyttningen i snickarboden fortsatte.
 • Östergötlands flyghistoriska sällskap besökte Lakvik och höll styrelsemöte
 • NAJ-vagnen fick en bänk också i 2-a klass
 • Delar till NAJ-vagnens bromsboggie målades
 • Renovering av undersidan av Kvarnsvedenvagnens korg fortsatte

Vecka 18

IMG_1365

Arbetet med att byta slipers fortsatte och på lördagen bytte Lennart ut den sista dåliga slipern. Totalt har 53 dåliga sliprar bytts ut.

IMG_1372

Ångloket RLJ 3 A Dahl eldades på och provkördes. Loket användes för lokförarutbildning och inskolning på loktypen

IMG_1378

Ångloket RLJ 3 Lakvik fick en namnskylt monterad.

Övriga händelser:

 • Fortsatt arbete med vagnen NAJ BCo 1
 • Inflyttning i snickarverkstaden
 • En Kvarnsvedenboggie fick förstärkningsplåtar monterade

Vecka 17

Gunnar M Bänkar i NAJ-vagnens 3:e-klassavdelning var under tillverkning och takfoten asfaltklistrades.

Ramp

Snickarboden fick en ramp för att underlätta att ta in tunga föremål. Inflyttningen är i full gång

Slipersbyte 11

De sista dåliga sliprarna i trafikspåret byttes ut. Nu återstår att byta ut en handfull slipers på bangården.

Vecka 16

DSC_0045 (2)

Bänkarna i 3:e klass börjar ta form.

DSC_0043 (2)

I lördags gjorde Bengt och Karl-Inge inredningen i snickarboden färdig

Därutöver:

 • Slipersbyten
 • Vedhantering
 • Vatten påfyllt i ångloket RLJ 2 A Dahl
 • Ventiljustering på RLJ 12 Qvasthilda
 • RLJ 14 Nyby flyttades in i verkstaden för färdigställande av bromsutrustningen

Vecka 15

DSC_0043

Byte av slipers inom bangårdsområdet. Jan Granat och Lennart Holm hjälps åt med spikningen.

DSC_0047

Lokförarutbildning. Lennart instruerar Janne i framförandet av dieselloket Pålstorp.

DSC_0039 (1)

Fortsatt återskapande av vagnskorgen till NAJ BCo 1. Gunnar Magnusson snickrar bänkar i 3:e-klassavdelningen.

I övrigt:

 • RLJ Styrelsemöte
 • Vedhantering
 • Detaljmontering på Kvarnsveden boggierna

Vecka 14

IMG_1345

Invändig målning av snickarboden

P1100710

Nya bromsklossar på RLJ 2 A Dahl

IMG_1346

Invändig målning av NAJ-vagnen. Dessutom har vagnens boggier modifierats,

WP_20160408_005

Utbyggnaden av banan har tillfälligt avbrutits för att prioritera byte av uttjänta slipers.

IMG_1348

Lokförarutbildning på RLJ 11 Pålstorp har påbörjats. Samtidigt utförs en del transporter och rangering. Bland annat har grusvagnen flyttats ned till Rosenhill för användning vid banbygget.

Utöver detta har vedhanteringen och arbetet med Kvarnsvedenboggierna fortsatt,

Vecka 13

 • Färdigställande av växel 2 i anslutningen till spåren utanför magasinet
 • Golvmatta inlagd i NAJ-vagnen
 • Invändig målning i snickarboden
 • Vedhantering
 • Ramtanken på Jungloket A Dahl färdigrenoverad
 • Slipersbyten

Vecka 12

IMG_1316 IMG_1313

Byte av uttjänta slipers

IMG_1303

Rensning av vägövergång med hjälp av tryckluft

IMG_1296 IMG_1318

Grusvagnen flyttades ned till Lakvik för service innan den ska börja användas i banbygget

IMG_1294 IMG_1305

Plattformsräcke på personvagnen NAJ BCo 1

IMG_1325 IMG_1321 Drag- och stötinrättning monterades på Kvarnsvedenvagnen

Vecka 11

IMG_1290

Utläggning av arbetsspår till Pålstorp

 • Fortsatt inredningsarbete i snickarboden
 • Ramtanken på RLJ 2 A Dahl rostskyddsbehandlades
 • Nya bromsblock till RLJ 2 göts vid ett bruk i Uppland
 • Målning av järndetaljer till Kvarnsveden vagnen

Vecka 10

Årsmöte!
Delvis ny styrelse och nya befattningshavare, se separat sida.

IMG_1276Vedhantering

Dessutom fortsatte arbetet med snickarboden och Kvarnsvedenvagnen samt loken RLJ 12 Qvasthilda och RLJ 2 A Dahl.

Vecka 9

DSC_0032

Undersidan av Kvarnsvedenvagnen gjordes ren och grundmålades.

DSC_0038

Qvasthilda fick sin nummerskylt

 • Inredningsarbete i snickarboden
 • Vedkapning och vedklyvning
 • Styrelsemöte
 • Kabelrör monterat på Qvasthilda
 • Inre ytbehandling av Junglokets ramtank

 

Vecka 8

 • Inredningsarbete i snickarboden
 • Vedkapning och vedklyvning
 • Kvarnsvedenvagnen: Demontering av detaljer för att möjliggöra tillverkning boggierna, rengöring av ramverket.
 • Inredning av stationshusets väntsal för att underlätta arbetet i caféet.
 • Montering av nummerskylt på Aspaloket
 • Ansökan om bidrag från Åtvidabergs kommun

Vecka 7

IMG_1260 IMG_1259

Kvarnsveden uppallad för att kunna arbeta säkert med renovering av vagnens underrede.

IMG_1257

Fortsatt kapning av nedblåsta träd. Upplastning på vagn för transport till platsen för fortsatt hantering.

Vecka 6

DSC_0029

Tommy avslutade arbetet med att invändigt rengöra ramtanken på ångloket RLJ 2 A Dahl.. Så här ren  blev ramtankens bottenplatta.

Bengt fortsatte arbetet med inredningen av snickarboden,

Kvistning och kapning av nedblåsta träd fortsatte.

DSC_0027

RLJ 2 fick sin nummerskylt monterad.

Hänt vecka 5

IMG_1163

Kvistning och kapning av nedblåsta träd

IMG_1248

Målning av och håltagning i loknummerskyltar

DSC_0023

Inredningsarbete på snickarboden. Hyvelbänken på plats. Snickeriet kan börja!

IMG_1156

Renovering av ångloket RLJ 2 A Dahl. Rostborttagning i ramtanken. Smutsigt och bullrigt!

Leverans av och arbete på stolpe för skivsignal

Hemsidan har inte uppdaterats på en tid på grund av systemskifte. I fortsättningen hoppas vi kunna informera tätare om vad som sker vid RLJ.

Här kommer en sammanfattning av det väsentligaste som hänt sedan slutet av oktober:

Utbyggnaden mot Pålstorp har fortsatt genom utläggning av slipers och räls på en sträcka av cirka 100 m. Hälften av sträckan har spikats.

Den före detta godsfinkan från normalspåriga privatbanan NBJ, Nora Bergslags Järnväg, har byggts om till snickarbod av Bengt och Karl-Inge och är klar för inflyttning.

Vi har fått ett anslag på 100000 kr till renoveringen av pannan till ångloket KG Kindgren som finns hos Steam Boiler Service AB i Varberg för byte av inre fyrboxen och tuber.

Ackumulatorloket Elackingen har getts en yttre renovering av Frövi Maskin & Bruksbanemuseum och flyttats tillbaka till Lakvik.

Renoveringarna av personvagnarna NAJ BCo1 och Kvarnsveden P2 har fortsatt. NAJ-vagnens inredning har kompletterats och takbeläggningen kommit på plats. Tillverkning av boggier till Kvarnsvedenvagnen har fortsatt.

Lördag 10:e oktober
Fastighet Bengt S och Bengt L fortsatte med innertaket, halva är nu lagt.
Övrigt Kurt och Lennart tog in utemöbler. Därefter fällde Lennart träd.

Fredag 9:e oktober
Fastighet Bengt S och Bengt L började med att sätta innetak i snickarboden.
Ma Tommy, Jan och Lennart jobbade med ångloken och tryckluftloket. En besiktningsman var där och kallbesiktigade.
Kurt målade boggierna till Kvarnsvedenvagnen.

Lördag 3:e oktober
Fastighet Snickarboden: Bengt S fortsätter med jobbet.
Ma Tommy jobbar med ångloken och Lennart har tagit in tryckluftloket på verkstan för översyn.

Fredag 2:a oktober
Fastighet Bengt S jobbar vidare med Snickarboden.

Tisdag 29:e september
Bo Kurt, Lennart och Hans lossade spårspannen till arbetsspåret, baxade linjespåret till rätt riktning samt placerade ut slipers
på rätt avstånd och lade ut 3 längder räler. Spikning återstår. Den rotfyllda slipern kommer att bytas ut – för vi kan inte vänta på
rotens utväxt till en fullgod ersättare!!!

Lördag 19:e september
Fastighet Bengt S målade portdörrarnas insida gula. De gula partierna på bodens ut sida fick en andra strykning.
Ma Roger håller på med renovering av ”Elackingen” i Frövi.

Fredag 18:e september
Fastighet
Dubbelporten till snickarboden är klar. Bengt S har försett den med isolering. Han sågade till plywoodskivor och satte dem       på insidan av dörrarna.
Ma Magnusson jobbade med Nättrabyvagnen.

Lördag 12:e september
Fastighet Bengt S jobbade vidare med snickarboden. Ma Tommy jobbade med byte av bromsblock på ”A.Dahl”.

Lördag 11:e september
Fastighet Bengt S jobbade vidare med snickarboden. Ma Tommy jobbade med byte av bromsblock på ”A.Dahl”.

Fredag 11:e september
Fastighet Bengt S fortsatte bygget med snickarboden: målning av lister kring fönster och porten, även utvändigt. Han justerade även portlåset.

Söndag 7:e september
Järnvägscafeet och Trafiken Många nöjda besökare med mycket positiva kommentarer.

Lördag 5:e september
Fastighet Snickarboden: Bengt S har satt porthalvan på plats och satt dit låset.
Övrigt Trafikpersonalen och Cafepersonalen började sin verksamhet. Klockan 13 kom Östergötlands landshövding, Elisabet Nilsson, på besök.

Fredag 4:e september
Ma
Roger förberedde ångloket för veckohelgens trafik.
Fastighet Snickarboden: Bengt har påbörjat högra porthalvan på sidan mot bangården.

Annonser

3 reaktioner på ”Hänt sen sist vid RLJ 2017

 1. På en av bilderna från vecka 26 syns fronten på en Volvo-BM-traktor. Är det ett hembyggt motorlok eller är det en ”hel” traktor med lite ”optisk förvrängning” som står bredvid spåret men ser ut som den står på spåret?

  Gilla

 2. Det är motor och växellåda till en Volvo T34 som är avsedd att användas för renovering av loket RLJ 39 Ljung tillverkat av J Bergman i Motala. Tyvärr har RLJ:s resurser inte räckt till för att dra igång renoveringen. Men en vacker dag kanske…?

  Gilla

 3. Ett litet vänligt påpekande, järnvägshistorikt..Det heter inte bromsklossar om sättes på bromsade lok och vagnar Det heter BROMSBLOCK!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.