Kvarnsvedenvagnens drag och stötinrättning har blivit färdig.