-Signaler

Signaler
Dessa signaltavlor kommer att sättas upp på Risten – Lakviks Järnväg.

bansign varsam ljudsign orient stat
Bansignal
tavla
Varsamhets
tavla
Ljudsignal
tavla
Orienterings
tavla
Stationsgräns
tavla

Udrag ur
Tjänstgöringsreglemente vid Kosta järnväg
Fastställt den 26 oktober 1922 av Kungliga Järnvägsstyrelsen
att tillämpas fr.o.m. 1 December 1922

Ljudsignaler från lok eller motorvagn

Giv akt, ett kort ljud.
a) då så erfordras till personers åtvarnande;
b) till besvarande av signal, som icke omedelbart kan åtlydas;
c) då tåg får passera station som svar på given avgångssignal;
d) efter det tåg stannat för från infartssignalen given stoppsignal utanför station, där det enligt tidtabellen ska passer utan att göra uppehåll.

Bromsa, ett långt ljud, ett kort och ett långt ljud.
då bromsning påkallas från medföljande bemannade skruvbromsar.

Lossa bromsarna, ett långt och ett kort ljud.
a) då tåg, som icke har genomgående bromsinrättning, ska sättas igång;
b) då bromsning av tåg ägt rum och föraren påkallar bromsningens upphörande.

Tåg kommer, ett långt ihållande ljud
a) då tåg nalkas huvudsignal, som visar stopp, tunnel och sådan kurva eller vägkorsning i banans plan, mot vilken sikten är skymd;
b) då människor synas i spåret.

Fara, många tätt upprepade, korta ljud.
a) då fara hotar i gång varande tåg och således skyndsam och kraftig bromsning påkallas från medföljande bemannade skruvbromsar;
b) då för tåg, som stannat, skyndsamt erfordras arbetsbiträde på grund av inträffat missöde eller olycka.

 

Handsignaler

Stopp gives med röd utvecklad signalflagga, signalgivarens armar
eller handsignallykta med rött sken.
Står signalgivare på vagn, ges signal med den lediga handen över
huvudet och för den från vänster till höger och åter.

 

sh-saktaSakta, gives under dagenmed signalgivarens ena arm, sträckt uppåt
och under natten med handsignallyktas gröna sken, hållet stilla.

 

Framåt gives under dagen med signalgivarens båda armar, vågrätt
utsträckta, och under natten med handsignallyktas ofärgade sken,
långsamt fört i cirkel.

 

Avgång
a) under dagen: genomen cirkelformig rörelse med den
signalerandes ena arm;
b) under natten: med handsignallyktans gröna sken, fört i cirkel.

 

sh-back sn-backBack gives under dagen med signalgivarens ena arm,
långsamt förd från höger till vänster och åter.
Under natten med handsignallyktans ofärgade sken,
långsamt fört upprepade gånger vågrätt från
höger till vänster och åter.

 sh-skjut sn-skjutSkjuts,
gives under dagen med signalgivarens ena arm,
hastigt förd nedifrån och snett uppåt.
Under natten med ofärgat sken från handsignallykta,
förd på samma sätt.
Då signalen gives med arm eller lykta, skall armen
några sekunder bibehållas i slutläget.

”Skjuts”,  vilken signal icke får givas i det fall, att
lokomotivet eller motorvagnen medför vagnar vid båda
ändarna, betyder hastig backrörelse med vagnar, av
vilka en eller flera är avkopplade.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.