EU-stödd utbyggnad av RLJ bana etapp 2

EU bidrar med finansiering till utbyggnaden av RLJ genom Leaderprogrammet. Vårt projekt hanteras av Leader Folkungaland som är en ideell förening  i hjärtat av Östergötland. Den ingår i en ”familj” av 48 leaderområden i Sverige och dryga 2000 liknande grupper i hela Europa.

Annonser