Fordonspark

RLJ 1 ”K.G.Kindgren”

RLJ 2 ”A.Dahl”

Tillverkare Arn. Jung Lokomotivfabrik, Kirchen, Tyskland
Tillverkningsnummer 3698
Tillverkningsår 1925
Vikt 11,2 ton
Dragkraft 21 kN
Effekt 60 hkr

RLJ 10 ”Aspa Bruk”

RLJ 20 ”Långban”

RLJ 31 ”Pershyttan”