Utbyggnad och framtid

Leader Folkungaland har beviljat Museiföreningen Risten – Lakviks Järnväg ett bidrag på 71000 kr för forsatt utbyggnad av järnvägen.

Museiföreningen Risten-Lakviks Järnväg äger 3.6 km av den gamla banvallen från Norsholm – Västervik – Hultsfreds Järnväg och har hittills byggt järnväg på cirka hälften av denna. Målsättning är att bygga järnväg på hela den banvall föreningen äger och i en framtid kanske ännu längre. År 2012 invigde Östergötlands landshövding den senaste utbyggnadsetappen som genomförts med stöd av Leader Sommenbygd. Trots att järnvägen inte är färdigbyggd har den blivit ett populärt besöksmål med mer än 3500 besökare varje sommar. Den etapp som nu är aktuell innebär en förlängning med cirka 400 meter. Utbyggnaden görs också för att göra resan säkrare genom att vi kan slopa en komplicerad växlingsmanöver som krävs för att det på ett ställe saknas spår för att låta loket byta plats i tåget. Vi hoppas att utbyggnaden ska locka ännu fler besökare.

Arbetet med utbyggnaden pågår; efter schaktning läggs slipers ut rälsen fästs i dess. Till sist läggs gruset p åoch stoppas så att sliprarna ligger stadigt.

Det är gammaldags arbetsmetoder som används. Ett fillfälle för kroppsbyggare.

Arbetsspår har lagts ut till etappens slutdestination