Utbyggnad och framtid

Museiföreningen Risten-Lakviks Järnväg äger 3.6 km av den gamla banvallen från Norsholm – Västervik – Hultsfreds Järnväg och har hittills byggt järnväg på cirka hälften av denna. Målsättning är att bygga järnväg på hela den banvall föreningen äger och i en framtid kanske ännu längre. År 2012 invigde Östergötlands landshövding den senaste utbyggnadsetappen som genomförts med stöd av Leader Sommenbygd. År 2016 beviljade Leader Folkungaland Museiföreningen Risten – Lakviks Järnväg ett bidrag på 71000 kr för fortsatt utbyggnad av järnvägen. Denna etapp som innebär en förlängning med cirka 400 meter är färdig att tas i bruk detta år. Utbyggnaden görs främst för att göra resan säkrare genom att vi kan slopa en komplicerad växlingsmanöver som krävs då det saknats spår för att låta loket byta plats i tåget.

.

Arbetet med utbyggnaden pågår; efter schaktning läggs slipers ut rälsen fästs i dess. Till sist läggs gruset p åoch stoppas så att sliprarna ligger stadigt.

Det är gammaldags arbetsmetoder som används. Ett fillfälle för kroppsbyggare.

Arbetsspår har lagts ut till etappens slutdestination