Ånglok RLJ 1
Kindgren

Tillverkare Ljunggrens Verkstads AB
Tillverkningsnummer 37
Tillverkningsår 1919
Vikt 8 ton

Lokets tillverkare C.J.F. Ljunggrens Gjuteri och Mek. Verkstad grundades 1861. År 1890 ändrades namnet till Ljunggrens Verkstads AB. Fram till konkursen 1925 tillverkade man bl a bränneriutrustning, ångslupar, järnvägsvagnar och spårvagnar samt 38 ånglok. Av dessa var 15 littera Kc för SJ. Fyra av loken hade spårvidden 600 mm; 32 och 33 byggdes 1918 och året därpå tillverkade man 36 och 37, men man lyckades bara sälja nummer 33. Lok nr 37 fanns efter Ljunggrens konkurs vid Maltesholms Cement AB i Skåne, men det har knappast använts i drift där eftersom spårvidden inte stämmer. Loket såldes till Furillens Kalkverk, men användes i mycket begränsad utsträckning. Maskinen plockades 1953 ned for besiktning, men loket ersattes av diesellok och avställdes. Loket hittades 1968 av Hans Blomgren och genom en överenskommelse med förvaltare Sven Gutemark köptes det för användning vid Oxkullens Lokala Järnväg (OLJ) i Nykil. Loket överfördes med en av kalkverkets transporter till fastlandet 1969 och ställdes upp i Gladhammar tills det 1974 överfördes till RLJ:s vagnhall i Lakvik. Loket hade då gått över i RLJ ägo.

När loket kom till Lakvik saknades bland annat hytten som fick nytillverkas efter ritningar på en liknande hytt som Ljunggrensfabriken tillverkat. Det upptäcktes att ångpannans fyrbox hade invändiga frätskador eftersom den inte rengjorts före avställning. Under åren som gått togs många kontakter för att få fyrboxen renoverad men det dröjde ända till 2017 innan renoveringen blev verklighet. Nu är pannan renoverad, besiktigad och klar för användning men det återstår mycket monteringsarbete innan loket kan tas i drift.