Hem 9 Fordon 9 A Dahl

A Dahl

Tillverkare Arn. Jung Lokomotivfabrik, Kirchen, Tyskland
Tillverkningsnummer 3698
Tillverkningsår 1925
Vikt 11,2 ton
Dragkraft 21 kN
Effekt 60 hkr

Tillverkaren Arn. Jung Lokomotivfabrik grundades 1885. Från början tillverkades enbart ånglok, men efterhand utvidgades produktionen med ett brett sortiment av diesellok, gruvlok, raffinaderiutrustning och på senare år svarvar. Jungångloken exporterades över hela världen, men märkligt nog kom bara några stycken till Sverige, nämligen 82/1890 (Stockholms Gasverk), 217/1895 (Klagshamns Cementverk) 1285/1908 (Wermbohls Bruk, Katrineholm), 3493/1929 (Glava Glasbruk/Fagersta Bruk) samt de båda ångackumulatorloken 2400/1916 (Holmens Bruk) och 3440/1925 (Degerfors Järnverk).
Vårt lok är av typ ”Hilax” och var det största serietillverkade fyrkopplade loket för 600 mm i Junqs katalog. Loket användes i ett basaltbrott ett par kilometer från fabriken där det tillverkats och var i drift ända fram till nedläggningen av basaltbrottet 1968. Det var då väl omhändertaget till exempel hade loket 1962 varit på storrevision hos tillverkaren, då bland annat en ny kopparfyrbox sattes in. Järnvägsanläggningen i stenbrottet vid byn Kausen där loket användes var imponerande. I själva brottet rangerade flera ånglok på 20-30 hk ihop tippvagnarna och transporterat bort avfall. Huvudspåret till stenkrossen och till en närbelägen järnvägsstation var lagd med eksyll och underläggsplattor. På denna bana drog vårt lok tågsätt med ca 35 vagnar med 5 ton bruttovikt. Uppe vid krossen fanns två ellok av fabrikat BBC/Jung som tog hand om varsin tåghalva och förde den till rätt kross. Under sin aktiva tid i stenbrottet förbrukade RLJ 2 25 000 ton kol och 90 milj liter vatten för att transportera 16 milj ton basalt till krossen.
Nedan finns några bilder från det sista året loket var i tjänst i Tyskland.