Hem 9 Fordon 9 RLJ 2 A Dahl

RLJ 2 A Dahl

Tillverkare  Arn. Jung Lokomotivfabrik, Kirchen, Tyskland
Tillverkningsnummer  3698

Tillverkningsår  1925
Vikt  11,2 ton
Dragkraft  21 kN
Effekt  60 hk

Tillverkaren Arn. Jung Lokomotivfabrik grundades 1885. Från början tillverkades enbart ånglok, men efterhand utvidgades produktionen med ett brett sortiment av diesellok, gruvlok, raffinaderiutrustning och på senare år svarvar. Jungångloken exporterades över hela världen, men märkligt nog kom bara några stycken till Sverige, nämligen 82/1890 (Stockholms Gasverk), 217/1895 (Klagshamns Cementverk) 1285/1908 (Wermbohls Bruk, Katrineholm), 3493/1929 (Glava Glasbruk/Fagersta Bruk) samt de båda ångackumulatorloken 2400/1916 (Holmens Bruk) och 3440/1925 (Degerfors Järnverk).
Vårt lok är av typ ”Hilax” och var det största serietillverkade fyrkopplade loket för 600 mm i Junqs katalog. Loket användes i ett basaltbrott ett par kilometer från fabriken där det tillverkats och var i drift ända fram till nedläggningen av basaltbrottet 1968. Det var då väl omhändertaget till exempel hade loket 1962 varit på storrevision hos tillverkaren, då bland annat en ny kopparfyrbox sattes in. Järnvägsanläggningen i stenbrottet vid byn Kausen där loket användes var imponerande. I själva brottet rangerade flera ånglok på 20-30 hk ihop tippvagnarna och transporterat bort avfall. Huvudspåret till stenkrossen och till en närbelägen järnvägsstation var lagd med eksyll och underläggsplattor. På denna bana drog vårt lok tågsätt med ca 35 vagnar med 5 ton bruttovikt. Uppe vid krossen fanns två ellok av fabrikat BBC/Jung som tog hand om varsin tåghalva och förde den till rätt kross. Under sin aktiva tid i stenbrottet förbrukade RLJ 2 25 000 ton kol och 90 milj liter vatten för att transportera 16 milj ton basalt till krossen.
Nedan finns några bilder från det sista året loket var i tjänst i Tyskland.

Loket importerades till Sverige år 1971 för att tjänstgöra vid Gullbacka Järnväg (GJ) som var en liten hobbybana i Västerhaninge. Transporten till Västerhaninge gick med reguljär långtradare. För att få in loket under flakets kapell fick man montera av skorsten, hytt och säkerhetsventiler. När det några år senare stod klart att loket var för tungt för den tänkta användningen fick RLJ överta det och det överfördes först till Norsholm och 27 december 1975 till Lakvik, där det 1979 renoverades och sattes i trafik.

Loket har sedan dess gjort god tjänst i Lakvik som dragkraft i museitågen vid Risten – Lakviks Järnväg

Men de över 90 åren av slit har satt sina spår och vid slutet av sommaren 2017 blev läget akut då cylindrarna slitits så mycket att de blivit ovala och det mesta av dragkraften därigenom försvunnit. Försöken att få cylindrarna åtgärdade i Sverige misslyckades och loket skickades därför till Statfold Engineering i England för reparation. Reparationerna hos Statfold blev mer omfattande än vad som planerats och förutom att svarva cylindrarna och sätta in nya kolvar upptäcktes allvarliga brister (glapp, skevhet, sprickor) i rörelse, broms och hjul som bedömdes nödvändiga att åtgärda.

Lokets injektorer hade porer i godset och osäker funktion och ersattes med nya. När allt detta var genomfört och lokets besiktigades före provkörningen fann man omfattande urgröpningar i pannans tryckkärl. Inspektören vägrade att låta trycksätta pannan, vilket slutade med att hela pannan, förutom fyrboxen måste kasseras.

 Nu har loket, ny panna och nytt rökskåp och är maskinellt i skick som nytt. Det levererades tillbaka till Lakvik 29 oktober 2020 och togs i tjänst sommaren 2021.