Hem 9 Fordon 9 RLJ 10 Aspa

RLJ 10 Aspa

Tillverkare: Gmeinder GmbH, Mosbach, Tyskland

Tillverkningsnummer: 4344

Tillverkningsår: 1948

Vikt: 16,5 ton

Dragkraft: 60 kN

Effekt: 125 hkr

Aspa bruk vid nordvästra Vättern hade en 25 km lång järnväg för transport av massaved från bolagets skogar i Tiveden till bruket. 1923 borjade man anlägga banan och under åren trafikerades banan av sex ånglok, två stora diesellok och ett 80-tal godsvagnar och personvagnsunderreden från JGJ, KLJ och NAEJ. Från pappersbruket i Olshammar gick järnvägen västerut efter västgötagränsen och passerade bl a Fagertärn, berömd for sina röda näckrosor.

För att ersätta ångloken och öka kapaciteten på banan anskaffade bruket ett diesellok med imponerande dimensioner, loket var av fabrikat Gmeinder och byggt 1948. Det är förmodligen det största och starkaste fabriksbyggda dieselloket for 600 mm som funnits i Sverige med sina 16,5 ton och sin 6-cyl förkammardiesel på 160 hk. Startdragkraften är 6 000 kp och loket har så ovanliga finesser som 2-stegs hydraulväxellåda och ”död mans grepp”. Gmeinderlokets epok på Aspabanan blev inte långvarig. Redan 1952 började man riva delar av banan. Det var lastbilarna som tog över, ett öde som har drabbat åtskilliga järnvägar. 1958 återstod bara spårområdet inom brukets område och de båda dieselloken användes bara till att skjuta fram lastade timmervagnar till massavedsintaget. Efter 1968 avställdes Gmeinderloket som reserv och 1973 övertogs loket av RLJ. 1975 transporterades loket till Lakvik på en grävmaskinstrailer.

Efter att lokets motor havererade har den renoverats, men problem med kraftöverföring har förhindrat idrifttagande av loket.

Gmeinder GmbH grundades 1913 i Mosbach i västra Tyskland under namnet Steinmetz & Gmeinder KG. Tillverkningen omfattade lok, dieselmotorer och delar till lokomotiv. Huvudsakligen har man levererat materiel till de tyska järnvägarna men en omfattande export har också förekommit.