Hem 9 Fordon 9 RLJ 15 Bergeforsen

RLJ 15 Bergeforsen

Tillverkare: Motor Rail Ltd. Bedford England

Tillverkningsnummer: 10341/1952

Tillverkningsår: 1952

Vikt: 7 ton

Dragkraft: 17 kN

Effekt: 32 hkr

Motor Dorman 2 DL

Loket är ett av de sista Sverige Simplexloken som köptes till Sverige och som användes vid ett bygget av Bergeforsens kraftverk i Indalsälven strax norr om Sundsvall. Två tunnlar de s.k. Fagerviks- och Östrandstunnlarna sprängdes ut i berget och för dessa arbeten anskaffades inte mindre än sex lok. Två av dessa var begagnade ackumulatorlok och fyra nya Simplexlok vilka kostade 29025 kronor per styck.

Loken såldes 1958 eftersom Vattenfall inte hade vidare användning av dem. Två köptes av  Byggnads A-B Contractor och två av Nitro Nobel i Gyttorp. De bägge Gyttorpsloken hade tillverkningsnumren 10328 och 10341. I Gyttorp försågs loken med hytt av trä. Loken målades i Nitro Nobels blekblå färger och fick numren 4 och 13. Genom åren fick de sedan frakta syra och andra fabriksprodukter på smalspårsbanan mellan fabriken och Gyttorps station. Simplexloken (Nitro Nobel hade sex stycken) var mycket omtyckta av lokförarpersonalen. De ansågs driftsäkra och hade behagliga gångegenskaper.

Järnvägsdriften vid Nitro Nobel avvecklades 1984 och loken utbjöds till försäljning. RLJ var en bland de museiföreningar som köpte ett lok och för RLJ:s del blev det Nitro Nobels lok nr 13. Att loket vid RLJ döpts till Bergeforsen är naturligt eftersom det inköptes nytt dit.

Lista över Simplexloken vid Bergeforsen:

Motor Rail Simplex 10313/1952
Motor Rail Simplex 10340/1952
Motor Rail Simplex 10328/1952
Motor Rail Simplex 10341/1952

Motor Rail & Tramcar Ltd grundades 1911 och levererade 1915 det första dieselloket. Under första världskriget framställdes fem olika huvudtyper under namnet ”Simplex”. De mest använda typerna hade 20 respektive 40 hk motorer. 40-hästarsvarianten hade 4-cylindrig motor och byggdes i tre utföranden: öppen, täckt och bepansrad. Den sistnämnda typen liknade närmast en stridsvagn.

1930 ändrades firmanamnet till Motor Rail Ltd. Bedford. Loktyperna har modifierats något under åren men 20-hästarstypen överlevde så gott som oförändrad från första världskriget fram till 1960. Motor- och växellådstyper har varierat men uppbyggnaden av loket med centralt placerad motor har inte ändrats. Totalt har 107 Simplexlok levererats till Sverige. De vanligaste typerna här är 20 hk/2,5 ton eller 3,5 ton samt 32 hk/7,0 ton. 20-hästarsloken har varit vanliga vid tegelbruk.

I början av 1970-talet skedde en utbrytning av motorlokstillverkningen ur moderföretaget och fortsatt tillverkning skedde under firmanamnet Simplex Mechanical Handling Ltd.