Hem 9 Fordon 9 Diesellok RLJ 41

Diesellok RLJ 41

Tillverkare: Simplex Motor Rail Ltd. Bedford England

Tillverkningsnummer/år: 9582/1951

Vikt: 3,5 ton

Effekt: 28 hk

Motornr: XD 52497

Loket inköptes 1951 från Carl Ström AB av Norsborgs Vattenlednngsverk i Stockholm. År 1960 såldes det till Löfsbergs Tegelbruk utanför Mjölby sedan järnvägsdriften vid Norsborg lagts ned. Tegelbrukets verksamhet upphörde 1969 och Bo Norrgård, som startat Oxkullens Lokala Järnväg (OLJ), fick erbjudande om att köpa loket. Efter förhandlingar bestämdes köpesumman till 900 kr. Loket tilldelades RLJ och fick loknumret RLJ 4 men placerades i Norsholm. År 1971 såldes loket till Heby tegelbruk där det användes fram till nedläggningen 1981. Genom en bytesaffär kom loket till OLJ för användning vid Oxkullens skogsförvaltning på Oxkullens skogsbana. Driften på denna bana upphörde 1992, men loket blev kvar i Oxkullen fram till år 2018 då det skänktes till RLJ av Bo Norrgård. Loket startades senast 2002, men då upptäcktes att bränsletanken rostat sönder. Tanken demonterades och reparerades men har ännu inte återmonterats.