Hem 9 Fordon 9 Tryckluftslok RLJ 20 Långban

Tryckluftslok RLJ 20 Långban


AB Atlas grundades 1873 och tillverkade redan från början järnvägsmateriel. Ånglok tillverkades mellan 1880 och 1917, järnvägsvagnar byggdes till 1911. I slutet av 1880-talet byggde man även 10 ångspårvagnar för Stockholms Södra Spårvägar. Bland tillverkade ånglokstyper märks UWHJ ”Svalan” med stående panna, för övrigt Atlas första lok, vidare de tre pampiga Malletloken till DONJ. Ett finns bevarat på Jädraås-Tallås Järnväg och ett finns på Järnvägsmuseum i Gävle.
I samband med sammanslagningen med AB Diesels Motorer 1917 till AB Atlas Diesel upphörde ånglokstillverkningen och företaget koncentrerade tillverkningen till tryckluftprodukter. Under 1910-talet började man experimentera med tryckluftsdrivna gruvlok. Ånglok eller förbränningsmotorlok förorenade luften i gruvgångarna, elektriska lok krävde hindrande luftledningar, men ledningar med tryckluft till borrarna fanns ju redan i gruvorna. Att driva lok med tryckluft blev därigenom billigt, renligt och enkelt. Atlas utvecklade sex olika typer av tryckluftlok, två av typerna kunde laddas på det vanliga nätet med 7 atm.
För att få fram större dragkraft hos loken ökades trycket till 15-16 atm, två typer byggdes t o m i compoundutförande med två högtrycks- och två lågtryckscylindrar. Andra tillverkare, bl a Jung har byggt tryckluftlok med upp till 400 atm övertryck. Atlas tryckluftsdrivna lok blev dock ingen större succé, aktionsradien var for liten. Under 1920-talet upphörde Atlas tillverkning av luftlok, man hade då levererat ett 50-tal lok. Under 1940-talet försökte AB Motala Verkstad åter blåsa liv i luftloken och tillverkade elva lok av typer som Atlas tidigare byggt. Även AB Sala Maskinfabrik byggde 1935-45 ett antal luftlok.
Efter ett tips från en geolog besökte ett par medlemmar från RLJ Långbans gruva 1972. I gruvan, som ligger norr om Filipstad, fanns tre avställda tryckluftlok av Atlas’ tillverkning. Gruvan skulle stängas om ett par månader och det gällde att snabbt försöka rädda ett lok. Atlas-Copco förberedde sitt 100-arsjubileum och tyckte att det kunde vara intressant att visa ett lok på sin utställning. Två lok togs upp ur gruvan, sandblästrades och provtrycktes. Det ena loket visades på utställningen, det andra överlämnades till RLJ och transporterades till Lakvik av Bo Norrgård. Under 1976 renoverades loket i Lakvik och spårvidden ändrades från 720 mm till 600 mm.
I Östergötland har endast ett tryckluftlok varit i användning, ett som lok köptes till gruvan i Doverstorp 1917.