Hem 9 Fordon 9 Motorlok RLJ 39 Ljung

Motorlok RLJ 39 Ljung

Tillverkare: John Bergman & Son Mek Verkstad, Motala

Tillverkningsår: Cirka 1955

Vikt: 1,3 ton

Effekt: 45 hk

Motor: Volvo T23

Loket kommer från Ljungs tegelbruk som med början i slutet av 1890-talet anlade spår till ett väster om bruket öppnat lertag. Leran transporterades med tippvagnar dragna för hand, men man övergick senare till hästar som dragkraft. Spårlängden hade vid 1920-ta1ets slut utökats till 300-400 meter i lertaget allt eftersom leran grävdes ut.

År 1930 anskaffades ett Limolok med sexcylindrig Chevroletmotor för att underlätta transporterna. När Mjölby tegelbruk 1957 lades ned på grund av lerbrist överfördes set där verksamma loket till Ljung. Det var byggt vid John Bergman & Sons verkstäder i Motala. Grunden till loket var en traktor av typ Volvo T23 som byggdes om till lok efter ritningar som tegelmästaren vid Ljung, Erik Johansson, utarbetat.

År 1968 upphörde driften vid Ljung tegelbruk och loken ställdes undan för eventuell försäljning. Spåren till lertagen söder och sydsydost om bruket låg kvar till 1970, då Museiföreningen Risten – Lakviks Järnvägs medlemmar bröt upp spårsystemen åt tegelbruksägaren. Föreningen fick därigenom er mängd varierande rälstyper som ersättning för sitt arbete.

Bergmanloket skänktes till RLJ 1997. Det var i dåligt skick efter att en längre tid stått utan tak över sig. En renovering påbörjades men avbröts på grund av andra prioriterade arbetsuppgifter. Renoveringen återupptogs 2021.