Hem 9 Fordon 9 RLJ 14 Nyby

RLJ 14 Nyby

Tillverkare:  SPOORIJZER N.V., Delft, Holland (Sp)

Tillverkningsnummer:  6010

Tillverkningsår: 1960

Vikt: 8 ton

Dragkraft: Ingen uppgift

Effekt: 50 hkr

Motor: Deutz A4L 514

Loket är byggt av Spoorijzer på licens från Deutz. Det användes på en industribana med 780 mm spårvidd vid stålverket Nyby Bruk. Industribanan las ned 1981 och loket kom 1983 till RLJ. Innan dess spårades det om i TGOJ:s verkstad till 600 mm spårvidd och specialutrustning togs bort så att vikten reducerades från 14 till 8,5 ton.

Spoorijzers historia går tillbaka till början av 1900-talet då J. C. Goudriaan från Haag handlade med olika typer av järnvägsutrustning, inklusive lok, vagnar och räls. Detta handelsföretag var föregångare till NV Spoorwegmaterieel i Delft, som senare blev Spoorijzer (SIJ).
Spoorijzer inledde sin verksamhet genom att sälja järnvägsmateriel. När det gäller smalspårsutrustning var före kriget tonvikten på ånglok tillverkade av Orenstein & Koppel (O & K) och Deutz diesellok. Förutom import av järnvägsmateriel har Spoorijzer själva tillverkat järnvägsvagnar och lok. Även om det direkt efter kriget, i samband med återuppbyggnaden gjordes betydande investeringar, gick det efter 1965 utför med Spoorijzer. Stängningen av gruvorna, modernisering av många tegelbruk och de försämrade relationerna med Indonesien ledde till att efterfrågan på smalspårig utrustning minskade drastiskt. År 1967 införlivades Spoorijzer i Nederhorstgruppen, där flera byggföretag var representerade. Efter en alltför omfattande expansion gick hela denna grupp och därmed också NV Spoorijzer i konkurs.