Hem 9 Fordon 9 Diesellok OLJ 2 Oxkullen (RLJ 32)

Diesellok OLJ 2 Oxkullen (RLJ 32)

Tillverkare: Motor Rail Ltd. Bedford England
Tillverkningsnummer/år: 9853/1953
Vikt: 2,5 ton
Dragkraft: 6,2 kN
Motor: 2DWD nr XD 57879 20 hk

Oxkullens Lokala Järnväg (OLJ) köpte Simplexloket 1967 från Kallerstads tegelbruk vid Linköping som då under avveckling. Loket renoverades i Oxkullen 1969 och försågs med hytt. Strax därefter havererade motorn, men 1973 kunde man få tag på ett reservdelslok från Finsta tegelbruk i Uppland. Följande år byttes motorn ut och loket överläts till RLJ. Det kom till Lakvik 2 augusti 1976 och kunde samma år framföra de första reguljära persontågen i Lakvik. Loket har fått namnet ”Oxkullen” och får behålla sin ursprungliga beteckning OLJ 2 som ett minne från OLJ-tiden.

Simplex, som varit en av de populäraste loktyperna på våra småbanor, var från början ett ”krigslok”, som skapades under första världskrigets första år för att användas på de olika engelska frontbanorna. Under kriget levererades totalt 860 lok och typen överlevde i stort sett oförändrad fram till mitten av 50-talet. Denna krigsprodukt blev populär genom den höga effekten i förhållande till låg vikt och placeringen av motor och kylare som gav föraren fri sikt åt båda håll. Men det var trots allt den nyutvecklade växellådan som gjorde Simplex populär. Den hade två lägen i båda körriktningarna, och somdet heter i en bok om småbanor under första världskriget ”detta hade synnerligen stort värde for militärt ändamål eftersom vändskivor inte alltid fanns till hands när en reträtt var nödvändig”.