Hem 9 Fordon 9 Diesellok RLJ 31 Pershyttan

Diesellok RLJ 31 Pershyttan

Tillverkare: Schöma

Tillverkningsnummer/år: 1890/1956

Vikt: 2,8 ton

Dragkraft: 6 kN

Effekt: 16 hk

RLJ 31 härstammar från Pershyttan utanför Nora. Gruvdriften inleddes 1593 och upphörde i början av 1967. De underjordiska gruvbanorna hade spårvidderna 600, 700 och 760 mm och trafikerades på senare år med motorlok av fabrikat Schöma, Diema, Gmeinder och Jenbach.  Över jord fanns fram till 1954 ett omfattande 600 mm nät som trafikerats med bl a tre tvåaxliga ånglok av fabrikat Markische och O&K.

Smalspåriga järnvägar och gruvor har sedan länge hört samman. Den äldsta kända banan i vårt land var en spårbana av trä mellan kolgruvorna och hamnen i Höganäs. Banan anlades 1798, dragkraften var hästar och senare belades trärälerna med plattjärn. I Värmland byggdes i mitten av 1800-talet flera småbanor från gruvorna ner till sjöarna där malmen lastades om. I så gott som varenda underjordisk gruva har man använt järnväg för att forsla fram malmen. Det är åtskilliga diesellok som använts till just denna typ av transport, det finns nog fler svenska och utländska motorlokstillverkare representerade ”under jord” än på något annat avgränsat verksamhetsfält.

RLJ 31 är tillverkat av Schöma (Christoph Schottler Maschinenfabrik G.m.b.H., Diepholz), en tysk firma som sedan 1929 tillverkat diesellok varav ett trettiotal hamnat i Sverige, det senaste är normalspårigt. Loket är en gåva från överingenjör Dalhammar vid Pershytte Gruvbolag. Loket transporterades till Oxkullen där det provkördes. Vissa delar bedömdes dock vara i behov av renovering och demonterades. Därefter stod loket still i Oxkullen tills det 2004 transporterades till Lakvik där det fortfarande avvaktar renovering.