Hem 9 Fordon 9 RLJ 12 Qvasthilda

RLJ 12 Qvasthilda

Tillverkare: SCHÖMA Christoph Schöttler Maschinenfabrik GmbH
Tillverkningsnummer: 1866
Tillverkningsår: 1956
Vikt: 5,5 ton
Dragkraft: 15 kN
Effekt: 39 hk
Motor: Vätskekyld fyrcylindrig typ Kämper 492
 
Loket har tidigare använts vid Nitro-Nobel AB i Gyttorp. Det såldes 1983 till en privatperson i Stockholm och överläts 1992 till RLJ
Christoph Schöttler grundade 1930 Christoph Schöttler Maschinenfabrik GmbH och använde först SCHÖMAG som firmabeteckning vilket senare ändrades till SCHÖMA. Under de första åren producerades jordbruksmaskiner och traktorer, men snart började byggandet av järnvägsfordon att ta överhand. SCHÖMA blev en av de största tillverkarna av materiel för smalspåriga järnvägar och gruvjärnvägar också med egenutvecklade motorer och växellådor.
År 1970 började SCHÖMA bygga lok specialiserade för tunnelarbeten, vilket idag utgör majoriteten av de lok som produceras. De används för att bygga tunnelbanor, vägtunnlar eller tunnlar för underhåll. Utöver tunnelloken tillverkar även SCHÖMA växlingslok för järnvägar med normal- och smalspår. På dagen för företagets 75-årsjubileum levererades det 6000:e lokomotivet. 2012 tog den fjärde generationen över företaget som fortfarande är mycket aktivt.