Hem 9 Fordon 9 RLJ 1 K G Kindgren

RLJ 1 K G Kindgren

Tillverkare:              Ljunggrens Verkstads AB, Kristianstad

Tillverkningsnummer:           37

Tillverkningsår                    1919

Vikt                  8 ton

Dragkraft                            15 kN

Effekt                         50 hk

C.J.F. Ljunggrens Gjuteri och Mek. Verkstad grundades 1861. År 1890 ändrades namnet till Ljunggrens Verkstads AB. Fram till konkursen 1925 tillverkade man bl a bränneriutrustning, ångslupar, järnvägsvagnar och spårvagnar samt 38 ånglok. Av dessa var 15 littera Kc för SJ. Fyra av loken hade spårvidden 600 mm; 32 och 33 byggdes 1918 och året därpå tillverkade man 36 och 37, men man lyckades bara sälja nummer 33. De tre andra fanns kvar vid konkursen och dyker senare upp på Gotland. Lok nr 37 fanns efter Ljunggrens konkurs vid Maltesholms Cement AB, men det har knappast använts i drift där eftersom spårvidden inte stämmer. 1931 såldes nr 37 till Furillens Kalkverk. 1953 plockades maskinen ned for besiktning, men loket ersattes av diesellok och avställdes. Loket hittades 1968 av Bo Norrgård och genom en överenskommelse med förvaltare Sven Gutemark köptes det för användning vid Oxkullens Lokala Järnväg (OLJ) i Nykil. Loket överfördes med en av kalkverkets transporter till fastlandet 1969 och ställdes upp i Gladhammar tills det 1974 överfördes till RLJ:s vagnhall i Lakvik. Loket hade då gått över i RLJ ägo.

Ångpannan renoverades under 2017 och är besiktigad och klar för användning, men ett omfattande arbete återstår innan loket kan tas i drift.