Hem 9 Fordon 9 RLJ 11 PÅLSTORP

RLJ 11 PÅLSTORP

Tillverkare/typ: SCHÖMA, Tyskland/CFL-60 CL

Tillverkningsnummer: 4210

Tillverkningsår: 1977

Vikt: 10 ton

Motor: Deutz F6L 912 6 cylindrar, luftkyld

Effekt: 110 hkr

Loket levererades först till Rheiner Kalksandsteinwerk i Rheine, Tyskland, då med spårvidd 750 mm. Det kom till Lakvik 2014 från museibanan Schaubergwerk Volle Rose i Ilmenau Tyskland i utbyte mot ett äldre lok av typ Montania tillverkat av Orenstein & Koppel.

Loket används vid RLJ företrädesvis som växellok men kan också ersätta ångloken när dessa inte kan användas till exempel på grund av brandrisk.

Christoph Schöttler grundade 1930 Christoph Schöttler Maschinenfabrik GmbH och använde först SCHÖMAG som firmabeteckning vilket senare ändrades till SCHÖMA. Under de första åren producerades jordbruksmaskiner och traktorer, men snart började byggandet av järnvägsfordon att ta överhand. SCHÖMA blev en av de största tillverkarna av materiel för smalspåriga järnvägar och gruvjärnvägar också med egenutvecklade motorer och växellådor.

År 1970 började SCHÖMA bygga lok specialiserade för tunnelarbeten, vilket idag utgör majoriteten av de lok som produceras. De används för att bygga tunnelbanor, vägtunnlar eller tunnlar för underhåll. Utöver tunnelloken tillverkar även SCHÖMA växlingslok för järnvägar med normal- och smalspår. På dagen för företagets 75-årsjubileum levererades det 6000:e lokomotivet.

2012 tog den fjärde generationen över företaget.