Hem 9 Fordon 9 RLJ 40 Persberg

RLJ 40 Persberg

Tillverkare: Jenbacher Werke

Tillverkningsnummer/år: 2176/1956

Vikt: 8,0 ton

Dragkraft: 4 kN

Effekt: 20 hk

Motor: JW 20

Loket har använts vid Uddeholmsbolagets gruvor vid Persberg. 1980 kom loket till Granbobanan, Östersund där spårvidden ändrades från 750 till 600 mm genom att bredda hjulringarna. Loket överfördes 1996 till RLJ via Sollentuna Enskilda Järnväg. Lösningen med breddade hjulringar visade sig inte fungera i Lakvik varför hjulaxlarna har demonterats för att förses med nya hjul. Kostnaden för detta har dock hittills visat sig oöverstiglig.

Granbobanan var ursprungligen ett grusgropsspår från Inlandsbanan en dryg mil norr om Östersund.

Jenbach Werkes ursprung går tillbaka till 1487 då en medlem av den tyska familjen Fugger startade hyttor för anrikning av malm. Före andra världskriget framställde firman med dessa rötter bromsbelägg för tyska Reichsbahn och från och med 1939 under ledning av Ernst Heinkel flygplansdelar och raketmotorer. Efter kollapsen i slutet av andra världskriget placerades fabriken under offentlig administration och företaget utförde reparation av rullande materiel för den franska ockupationsmakten. Därutöver började man i stigande grad tillverka utrusningar med dieselmotorer (små diesellok och kompressorer) och järnvägslok för österrikiska järnvägen såväl som fordon för andra järnvägsbanor och företag. År 1959 ombildades företaget till Jenbacher Werke AG. 1979 var 1550 arbetare anställda vid anläggningen. År 1988 förvärvades företagsmajoriteten av Auricon Beteiligungs AG. Rälsfordonssektorn såldes 2001 till Connex.