Hem 9 Fordon 9 RLJ 30 Sundby

RLJ 30 Sundby

Tillverkare: Arn. Jung Lokomotivfabrik, Kirchen,Tyskland

Tillverkningsnummer/år: 5198/1931

Vikt: 2,8 ton

Dragkraft: 4 kN

Effekt: 10 hk

Loket användes vid Sundby tegelbruk i Stallarholmen i närheten av Strängnäs. Mälardalen har varit ett av Sveriges största tegelbruksdistrikt. Sedan 1810-talet har det funnits totalt ca 400 större och mindre tegelbruk runt Mälaren. Många har haft spårbunden förbindelse mellan lertag och fabrik, de största har även haft lok som dragkraft. De tegelbruk i Sverige som fortfarande transporterar lera per järnväg kan nog räknas på ena handens fingrar; på 60- och början av 70-talet lades de flesta bruken och banorna ner.

I Stallarholmen har det funnits sammanlagt fem tegelbruk. Sundby tegelbruk anlades 1881 och i samband med en stor utbyggnad 1931 ersattes hästarna på lerbanan med ett motorlok. Loket var byggt samma år av Arn Jung Lokomotivfabrik.

Produktionen vid Sundby bestod av hårdbränt murtegel, som användes att lägga som skydd över telekablar. 1967, det sista året som tegelbruket var i drift utarrenderades det till Mälardalens Tegelbruk som försökte göra fasadtegel. Leran lämpade sig dock inte för detta och bruket lades ned. Styrelsen för Oxkullens Lokala Järnväg (OLJ) fick tips om att Jungloket stod oanvänt i Sundby av Gösta Vikander vid ÖSlJ och efter att loket besiktigats av K G Kindgren inköptes Jungloket av OLJ 1969. Till att börja med ingaragerades loket i en källare i Finspång och överfördes till RLJ efter denna förenings bildande.

Loket är av en intressant lokkonstruktion med stort historiskt intresse då det är ett av de första motorlok Jungfabriken konstruerade och väldigt få av denna typ tillverkades. Loket är troligen det enda lok av denna typ som finns i Sverige idag. Det står nu i källaren till stationshuset Lakvik i avvaktan på renovering.