Hem 9 Fordon 9 Tryckluftslok RLJ 21 Uno

Tryckluftslok RLJ 21 Uno

Tillverkare: Nyhammars Bruk

Tillverkningsnummer/år: 484/1941

Vikt: 2,2 ton

Dragkraft: 1,2 kN

Typ: NB-3

Motor: Tryckluft

Nyhammars Bruk startade sin tillverkning av luftlok 1935 och tillverkade sammanlagt 12 st luftlok fram till 1945. Två huvudtyper fanns, NB-1 och NB-3, där NB-3 kunde erhållas med en större (3 kubikmeter) eller tre mindre (ca 0,5 kubikmeter) separata luftbehållare. Varianten med tre mindre luftbehållare användes där fria rummet i gruvgångarna var begränsad.

Lok 484 användes i Nyängsgruvan utanför Hofors i Gästrikland varifrån nedanstående bild är hämtad. Nyängsgruvan ansågs med ett djup av 663 meter har under århundradena givit c:a 2.500.000 ton malm. Gruvan bröts i huvudsak fram till 1965 men hölls öppen till 1980. Nyängsgruvan är en av de äldsta gruvorna i Torsåkers bergslag. Av de mera betydande fyndigheterna har Nyängsgruvan varit den som haft den rikaste och samtidigt fosforrenaste malmen.

Loket är för närvarande under renovering och återuppbyggnad